Fakta: Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab) betalas ut till den som stannar hemma från jobbet eller avstår från att söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn.

Ersättning för vård av barn betalas ut om barnet är mellan 8 månader och 12 år.

Ersättning klan också utbetalas för den som följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatri.

Även den som stannar hemma med ett barn vars ordinarie vårdnadshavare är sjuk kan få ersättning.

För barn upp till 12 år kan föräldrarna gemensamt få ersättning för vab max 120 dagar per barn och år.

Källa: Försäkringskassan

– Det är för att skapa trygghet för de som vabbar. I dag vet man inte riktigt när pengarna kommer, de kan komma vilken dag som helst i princip, säger Mats Mattsson, verksamhetsansvarig på Försäkringskassan för föräldraförsäkringen.

Föräldrar som senast den 15 i månaden lämnar in en komplett ansökan om vab-ersättning kommer att få utbetalningen den 25 samma månad. Om ansökan görs den 16 eller senare sker utbetalningen den 25 månaden efter.

Mats Mattsson tror inte att de som ansöker om ersättning kommer att uppleva de nya rutinerna som en försämring, även om tiden från ansökan till utbetalning i en del fall kan bli upp till sex veckor.

– Vi har gjort bedömningen att vetskapen om när pengarna kommer är viktigare än att inte veta.

Den första utbetalningen enligt de nya reglerna kommer att göras den 25 juni i år. Föräldrar kommer att informeras om förändringen när de anmäler vård av barn senare i vår.