Fakta: Ska förhindra HPV

Syftet med HPV-vaccineringen är att förhindra smitta av humant papillomavirus (HPV) som kan orsaka livmoderhalscancer. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet sedan 2010 och erbjuds till alla flickor i årskurs fem och sex. Vid årsskiftet hade runt en halv miljon svenska flickor vaccinerats.

Det finns fler än 200 olika sorter av humant papillom-virus (HPV), ett vårtvirus som kan orsaka kondylom.

Omkring 20 av dem kan orsaka cancer, genom att proteiner i värdcellen som styr celldelningen påverkas. Det orsakar en ökad celldelning, och därmed risken för cancer. Viruset är främst känt för att orsaka livmoderhalscancer.

Viruset kan också orsaka bland annat peniscancer, cancer i analöppningen och vissa typer av muncancer.

Källor: Läkemedelsverket, SIKO, Vårdguiden, KI (TT)

Fakta: Vaccinationsprogrammet

I barnvaccinationsprogrammet ingår skydd mot tio sjukdomar eller sjukdomsframkallande virus eller bakterier:

Difteri – allvarlig bakterieinfektion.

Stelkramp – bakterie som kan ge svåra kramper och andningsförlamning.

Kikhosta – livshotande luftvägsinfektion bland spädbarn.

Polio –barnförlamning.

Haemophilus influenz e typ B (Hib) – blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och luftvägsinfektioner hos barn.

Pneumokocker – bakterie som kan orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Mässling – virussjukdom som kan vara livshotande.

Påssjuka – kan orsaka testikelinflammation och sterilitet bland pojkar.

Röda hund – risk för allvarliga fosterskador bland gravida.

Humant papillomvirus (HPV) – kan orsaka livmoderhalscancer.

Källa: Folkhälsomyndigheten (TT)

Det var tidigare i år som myndigheter i Danmark slog larm sedan ett 50-tal flickor drabbats av POTS och CRPS efter att ha fått mot HPV. Det är två mycket ovanliga syndrom som innebär hjärtklappning, yrsel och svimningar respektive ett kroniskt smärttillstånd.

Även i Sverige anmäldes ett mindre antal fall.

Inget samband

Men det finns inget samband mellan vaccineringarna och dessa syndrom. Antalet fall är vad som är att förvänta i den aktuella åldergruppen, konstaterar den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) efter att ha utrett frågan i flera månader.

– Det är väldigt skönt, så klart. EMA kommer till samma slutsats som vi på Läkemedelsverket tidigare gjort, säger Kristina Dunder, läkare och senior expert på Läkemedelsverket.

– Innan vaccineringen infördes inträffade runt 150 fall av dessa syndrom per miljon människor, och i dag är den siffran densamma. Vaccineringen har alltså inte resulterat i ett ökat antal fall.

TT: Hur ska en orolig förälder tänka?

– Det är naturligtvis föräldrarna som avgör, men vi rekommenderar vaccinering. Utredningen från EMA visar att säkerhetsläget är detsamma som innan de här fallen rapporterades. Om något så har det förbättrats, eftersom man nu utrett eventuellt samband med POTS och CRPS, säger Kristina Dunder.

Känns osannolikt

Men Margareta Olsson, mamma till en elvaårig dotter som drabbats av kronisk trötthet efter att ha fått vaccinet, är tveksam till EMA:s slutsatser.

– Det känns osannolikt att hon från en dag till en annan skulle bli så här dålig annars, säger hon.

Margareta Olsson efterlyser forskning i hur de flickor som drabbats ska kunna få hjälp att bli friska igen.

– Vi har en läkare som är helt öppen för att detta kan vara en biverkning och som jobbar hårt för att hjälpa oss men hon har i sin tur inte fått någon hjälp med detta, säger hon.

Mer pålästa

Enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, är dagens föräldrageneration generellt sett mer påläst och kräver mer information än tidigare generationer. Men det leder också till en hetare diskussion kring vaccinens för- och nackdelar.

– Därför är det viktigt att hälso- och sjukvården kan svara på frågor och att föräldrar ges bra information så att de kan ta ett bra och välgrundat beslut, säger han.

Samtidigt är det få som väljer bort vaccinet. 98–99 procent av alla barn i Sverige vaccineras i allmänna vaccinationsprogram.

– Hur många som är skeptiska är svårt att veta men få är så skeptiska att man avstår från vaccination, säger Tegnell.

För att nå de 1–2 procent av befolkningen som väljer bort vaccin görs det enligt honom speciella informationsprojekt.

– Det handlar om att förstå gruppen och sedan nå dem på sätt som är skräddarsydda för just dem, säger han.