Fakta: Allmänna vaccinationsprogrammet

Vaccinen på det allmänna vaccinationsprogrammet erbjuds till alla barn inom ramen av barnhälsovården och skolan.

Flickor erbjuds vaccin mot HPV (humant papillomvirus), därutöver finns för närvarande vaccin mot nio sjukdomar med i programmet: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker.

För att ett vaccin ska tas med på listan krävs regeringsbeslut.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

TBE står fortfarande långt från den allmänna vaccinationslistan. Flera andra nyheter är dock på gång.

I vår ska Folkhälsomyndigheten lämna kompletterande underlag till regeringen när det gäller att ta in hepatit B på barnvaccinationsprogrammet. Dessutom pågår utredning om att särskilda riskgrupper ska kunna få vaccin mot tuberkulos, influensa, hepatit B och pneumokocker.

– Bedömningsprocessen är ganska långvarig. Men det är de fyra plus hepatit B som ligger först i kön när det gäller regeringsbeslut, säger Tiia Lepp, läkare och utredare på Folkhälsomyndigheten.

Närmast på tur därefter står en bedömning av vaccin mot rotavirus och HPV-vaccinering även av pojkar.

– Där ska vi börja ta fram underlag i år. På listan fanns även vattkoppor och bältros, men det kommer vi inte i gång med i år som det ser ut just nu i verksamhetsplaneringen, säger Lepp.