Fakta: Extrema väderhändelser

Sedan 1950 har antalet varma dagar blivit fler över hela jorden, samtidigt som antalet kalla dagar blivit färre. Samtidigt har värmeböljor blivit vanligare i de flesta områden på jorden, enligt FN:s klimatpanel (IPCC).

Skyfallen har också blivit fler, samtidigt som nederbörden generellt har ökat i många områden.

Däremot har forskarna inte kunnat se någon ökning av antalet orkaner, inte heller att orkanerna skulle ha ökat i styrka.

Källa: IPCC.

Ytterligare ett mycket stort antal personer har blivit skadade, hemlösa eller i behov av nödhjälp. Orsaken är främst översvämningar på grund av skyfall, och de hårdast drabbade länderna har varit Kina och Indien, följda av Bangladesh och Filippinerna.

De senaste tio åren, från 2005 till 2014, har det registrerats 335 extrema väderhändelser på jorden, en ökning med 14 procent jämfört med den föregående tioårsperioden, och nästan dubbelt så många jämfört med perioden 1985 till 1994.

Enligt rapporten, som har tagits fram av FN:s organ för katastrofriskreducering (UNISDR), är det osäkert hur mycket av ökningen av händelserna som beror på klimatuppvärmningen.

Men att det finns ett samband mellan en ökande mängd skyfall och de stigande temperaturerna anses klarlagt. UNISDR uppmanar därför alla länder att göra sitt yttersta för att förverkliga ett nytt globalt klimatavtal vid FN:s klimattoppmöte i Paris nästa vecka.