Omkring 23 000 människor omkom i naturkatastrofer förra året, många av dem i jordbävningen i Nepal i april. Totalt kostade naturkatastroferna förra året 90 miljarder dollar, motsvarande 760 miljarder kronor, visar en sammanställning från det tyska återförsäkringsbolaget Munich Re.

Vädret orsakade 94 procent av naturkatastroferna förra året, vilket understryker utmaningen som klimatförändringarna utgör.

Av skadorna var bara en mindre del försäkrade och försäkringsbolagen betalade ut omkring 27 miljarder dollar i ersättning för skador orsakade av naturkatastrofer. Det är ungefär hälften jämfört med snittet för de senaste tio åren, som ligger på 56 miljarder dollar.