Fakta: Farligast för kor, får och getter

Känsligast för mjältbrand är nötkreatur, får och getter. De som smittas dör vanligen inom 48 timmar.

Människor kan smittas av mjältbrand, men det är extremt sällsynt i Sverige. Även hundar och katter är relativt resistenta.

Sjukdomen orsakas av en sporbildande bakterie. Sporerna kan överleva mycket länge i jorden. Eftersom mjältbrand tidigare var en vanlig sjukdom och djur som hade dött i sjukdomen brukade grävas ner har samtliga kända gårdar med mjältbrand 1916–1961 kartlagts. Kring dessa gårdar bör extra försiktighetsåtgärder vidtas i samband med grävarbeten. Problemet är att man inte vet exakt var djuren ligger begravda, bara kring vilka gårdar.

I en terroraktion i USA 2001 spreds mjältbrandssporer i pulverform via brev och av de elva personer som då smittades genom inandning avled fem. Den typ av sporer som kan användas på detta sätt är specialpreparerade och mycket farligare än naturlig mjältbrand.

Källor: Jordbruksverket, Nationalencyklopedin, Statens veterinärmedicinska anstalt.

– Mjältbrand är en allvarlig sjukdom, särskilt för nötkreatur, säger Katharina Gielen vid Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa.

Semestern får vänta för hennes del sedan totalt fyra döda kreatur hittats på två olika betesmarker på Omberg i Östergötland. Djuren från de drabbade gårdarna har vaccinerats och hålls under uppsikt. Inkubationstiden är 14 dagar, så det är inte osannolikt att fler djur visar sig vara smittade.

De platser där djurkadavren har hanterats saneras och de som har tagit hand om djuren kontrolleras av läkare. Det är också viktigt att hålla ett öga på vilda djur i området.

– Vi vill väldigt gärna att man rapporterar till oss om man hittar vilda döda djur, framför allt idisslare som älg och rådjur, säger Katharina Gielen.

Vitt pulver

Mjältbrand väcker alltid rubriker eftersom sjukdomen associeras till vitt pulver i brev. Men det är stor skillnad på naturlig mjältbrand och de sporer som kan användas för dödlig smittspridning via posten, påpekar epidemiolog Gunilla Hallgren vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

– Det här är naturlig mjältbrand. Det smittar inte alls på samma sätt som de specialpreparerade sporer som finns i pulverbrev. De är preparerade så att de ska flyga i luften, vilket då gör att de kan andas in av människor, säger hon.

Naturlig mjältbrand sprids främst vid direktkontakt med kroppsvätskor som rinner ur det drabbade djuret.

Grävdes ner

Fram till 1960-talet var mjältbrand vanligt i Sverige och djur som hade dött i sjukdomen brukade grävas ner ute i markerna. Eftersom sporerna kan leva i uppåt 100 år finns alltid en risk för att sporer från gamla massgravar kan börja spridas på nytt om de grävs upp.

Kring Omberg har det varit mjältbrandsutbrott under 1900-talet, men Katharina Gielen beskriver smittspårningen som komplex.

– Om vi kommer att kunna säga att "här är smittkällan", det går inte att säga i nuläget.