Mötesplatsen Kronan i Trollhättan kommer att öppna på nytt på torsdag – en vecka efter attacken mot skolan då en elev, en elevassistent och gärningsmannen dödades. Själva skoldelen öppnar som tänkt på måndag.

Till en början kommer skolan att vara låst, bortsett från huvudentrén. Enligt ett pressmeddelande från Trollhättans stad kommer det att finnas vakter i lokalerna så länge det anses nödvändigt.

– Vi är medvetna om att det kommer att bli mycket speciellt för många att gå tillbaka till Kronan och det finns inget facit på hur det kommer att bli. Jag känner mig dock väldigt trygg i att vår fantastiska personal kommer att skapa en miljö och atmosfär som elever och andra besökare kan känna sig trygg i, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

När mötesplatsen och caféverksamheten öppnar på torsdag kommer politiker att finnas på plats för att prata med berörda. Det kommer också att erbjudas samtalsstöd.

På måndag kommer eleverna att mötas av personal innan de går in i skoldelen. Föräldrar har också möjlighet att stanna kvar i fritidsgårdens lokaler. Det kommer också att finnas stödpersonal på plats.