Över hälften av ambulanspersonalen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg utsattes för våld eller hot om våld i fjol, rapporterar P4 Göteborg.

En ambulanssjukvårdare berättar för P4 att det dagligen uppstår hotfulla situationer och att det gäller att ständigt vara på sin vakt.

– Vi får sätta vår egen säkerhet i fokus, då får patienten hellre vänta lite, säger sjukvårdaren.

Beskrivningen bekräftas av den senaste medarbetarenkäten där 57 procent uppger att de hotats eller utsatts för våld under arbetet förra året.