– De kriminella nätverken blir den tydligaste bilden av framgång.

Daniel Vesterhav, enhetschef på Brå, om "förebilder" i utsatta områden.

Fakta: Brå-rapport

Brottsförebyggande rådet (Brå) har i en ny rapport gjort ett 60-tal intervjuer med polisanställda, studerat lika många polisrapporter och hållit seminarier inom polisen.

Det som mest saknas i rapporten är, enligt Brå, de kriminellas eget perspektiv.

Brås forskare har bland annat definierat olika typer av kriminella nätverk, aktiviteter och tankesätt.

En typ av nätverk som kan ligga nära områdesgängen är de som bygger på släktskap, men rekryterar "utomstående" för de farligaste uppdragen. I konkreta fall kan det vara svårt att avgöra om området eller släktskapet är mest grundläggande.

Källa: Brå

Natten till i måndags dödades en åttaårig pojke på besök i Biskopsgården i Göteborg när en handgranat slängdes in genom en fönsterruta i rummet där han sov. Polisen har ännu inte gripit någon misstänkt för dådet, som misstänks vara kopplat till en gängkonflikt.

En av de män som dömts för morden på en restaurang i stadsdelen förra året är skriven i lägenheten. Även vid krogskjutningen dödades en person helt utanför gängkonflikten, och en fyraårig flicka omkom i ett bombdåd i fjol.

Tillhörighet

Det är brott som väckt allmän förfäran och avsky. Krogskotten gav också åtta män fängelse i tingsrättens dom, från sju år till livstid. Men enligt polisen i Göteborg har det inte blivit svårare för områdesgängen att knyta till sig nya ungdomar.

– Man känner en tillhörighet till familj, släkt eller kompisar, säger polisens presstalesperson Thomas Fuxborg.

Hans bild bekräftas i en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) på tisdagen, byggd på bland annat polisrapporter.

Brås forskare ser tydliga skillnader mellan olika sorters grupper, och poängterar att de måste bemötas med olika åtgärder på detaljnivå.

Kriminella förebilder

De stadsdelsbaserade grupperna har ingen aktiv rekrytering. I stället glider vissa ungdomar gradvis in i kriminalitet, eftersom de befinner sig i en miljö med kriminellt aktiva personer som ofta blir förebilder. De som inte klarar skolan löper särskilt stor risk att dras med.

– Nätverket ger en trygghet i ett hårt klimat. Men det är ju just gängbildningarna, med de slitningar som uppstår, som gör miljön farlig, säger Daniel Vesterhav, enhetschef på Brå.

Han påpekar att det i utsatta områden kan vara ont om förebilder som nått framgång på legal väg.

– De kriminella nätverken blir den tydligaste bilden av framgång. De ledande tjänar tillräckligt på narkotikahandel för att ha attribut som guldkedjor och liknande, och folk är rädda för dem.

Lättkränkta

I gängmiljön är upplevelsen av status viktig. Många individer är "lågtoleranta och lättkränkta". Små konflikter växer till stora när varje attack måste vedergällas, och allt fler personer dras in.

Vad kan då göras åt detta? Brås forskare beskriver ett arbete i flera faser. I de mest utsatta områdena är det, bland annat, viktigt att myndigheter prioriterar de åtgärder invånarna själva efterfrågar, för att vinna förtroende.