Fakta: Våldtäkt mot barn

För våldtäkt mot barn krävs inte att något hot eller våld utövats, det räcker med att någon haft samlag med ett barn under 15 år eller utsatt barnet för en jämförbar sexuell handling.

Straffet för våldtäkt mot barn är fängelse mellan två och sex år.

Sexuellt övergrepp mot barn innebär att någon utsätter barn för sexuella handlingar som inte är våldtäkt. Straffet är fängelse i max två år.

Hittills har fall där barn förmåtts till övergrepp via internet ansetts vara sexuellt övergrepp mot barn.

Rättegången i Attunda tingsrätt omfattar runt 100 barn och beräknas börja i januari. Tio av barnen har enligt åklagaren förmåtts till våldtäktsliknande handlingar på sig själva.

Källor: Brottsbalken och åklagaren

Mannen är i 20-årsåldern och har enligt åklagaren pratat sexuellt med omkring 100 småflickor mellan fem och fjorton år via en chatt-mobilapp. Han har skickat närgångna bilder på sig själv och förmått flickorna att utföra sexuella handlingar på sig själva.

Fallet är mycket principiellt intressant, tycker Tomas Mattson, åklagare i norra Stockholm.

– Tidigare har det krävts att gärningsmannen själv ska ha utfört gärningarna, säger han till TT.

I det aktuella fallet misstänks mannen för att ha fått ett tiotal av flickorna att göra sådant som skulle ha betraktats som våldtäkt om någon annan utfört det. Enligt åklagaren kan handlingarna jämställas med samlag.

Testar gräns

– Nu har det kommit en hovrättsdom som tar upp ett liknande fall med en kvinna över 15 år som förmåddes till handlingar via internet, säger han.

I det fallet gällde det inte barnvåldtäkt, utan vanlig våldtäkt. Då krävs våld, hot eller ett utsatt tillstånd. Där räckte inte mannens uppsåt till för kvinnans utsatthet. Men hovrättens resonemang kring vad som ska anses vara våldtäkt har gett Tomas Mattsson råg i ryggen att rubricera de aktuella fallen som just våldtäkt mot barn.

– Eftersom det handlar om barn krävs inte något hot, våld eller utsatt tillstånd. Jag vill ta det här ett steg längre och pröva om det här kan anses vara våldtäkt mot barn, säger han.

Det skulle i så fall innebära att grovt nätsex med barn graderas upp och att det blir lättare att få utredningsresurser för de här brotten, förklarar Tomas Mattson.

Lag eller praxis

Den misstänkte förnekar att han skulle ha begått våldtäkt mot barn. Hans advokat, Henrik Ohlsson Lilja, tror inte att han kommer att fällas.

– Det finns inget sådant här avgörande i Sverige, bara den här hovrättsdomen som tar upp det i förbigående. Det här är en ny tanke som åklagaren har, säger han.

Han tror inte att lagstiftaren har tänkt sig sådana här situationer som våldtäkt mot barn.

– Men det här är intressant, det är ett helt nytt område. Fast jag skulle hellre se att lagen ändrades genom lagstiftning än genom rättspraxis, säger Henrik Ohlsson Lilja.