– De som blev utsatta för hormonet var mycket sämre på att fånga plankton och vägde mindre.

Doktoranden Lina Nikoleris vid Lunds universitet har studerat hur mörtar påverkas av ett hormon som finns i många p-piller.

Fakta: Tvåkönade fiskar

Tidigare forskning har visat att hormoner i avloppsvattnet påverkar fiskar ute i naturen. Fiskar har blivit tvåkönade, fått förändrade genuttryck, fått förhöjda nivåer av gulkroppsämne i blodet och förändringar i könsorganen. Effekten kan bli att utsatta fiskpopulationer försvinner.

I en ny avhandling visar doktoranden Lina Nikoleris att även fiskars födosökande kan påverkas av de hormoner som finns i preventivmedel. En studie på mörtar visade att de åt mindre plankton och vägde mindre än fiskar i kontrollgruppen som inte utsattes för hormonet.

Källa: Centrum för miljö- och klimatforskning, biologiska institutionen, Lunds universitet.

Slutsatsen dras av Lina Nikoleris i en avhandling i miljövetenskap från Lunds universitet. Hon har låtit mörtar utsättas för ett hormon som finns i många p-piller i en koncentration som motsvarar den som kan finnas i de vattendrag där hormonerna i slutänden hamnar när en p-pillerätande kvinna gått på toaletten.

– De som blev utsatta för hormonet var mycket sämre på att fånga plankton och vägde mindre, säger hon till TT.

Lina Nikoleris visar också på genförändringar hos fisken till följd av hormonpåverkan.

Tekniska lösningar för att hindra hormoner från att passera reningsverken provas i bland annat Sverige och Danmark. Men det kommer att dröja länge innan det går att säga att valet av preventivmedel inte påverkar ute i naturen.

Därför är det anmärkningsvärt, anser hon, att de som förskriver preventivmedel saknar tillräcklig kunskap för att kunna besvara patienters frågor om miljöpåverkan, vilket hon också visar i avhandlingen.

– Det är inte vi som patienter eller kvinnor som ska komma och ge dem upplysningar, utan de ska ha den informationen från sin arbetsplats, säger Lina Nikoleris.