Antalet skjutningar i samband med brott i Sverige har blivit 20 procent fler på åtta år, enligt en sammanställning från Brottsförebyggande rådet (Brå).

2006 anmäldes 306 bekräftade eller sannolika skottlossningar till polisen. 2014 landade siffran på 365.

Två tredjedelar av skjutningarna ägde rum i de tre storstadsregionerna. Statistiken visar på en ökning i Stockholms och Skåne län medan siffran minskat i Västra Götaland.

I 111 fall förra året fanns även uppgifter om att någon skottskadats, jämfört med 75 under 2006.

Skjutningarna tycks ha ökat särskilt mycket i så kallade utanförskapsområden. Där var antalet anmälda skottlossningar 2014, räknat per 100 000 invånare, fem gånger fler än i resten av landet.

Brå har gått igenom anmälningar som fått brottsrubriceringar som brukar användas då skjutningar inträffat. Fall där enbart anmälarens uppgifter styrker en skottlossning har sållats bort.