De har utsatt personen för sexuella övergrepp

Någon för dig helt okänd person: 37 procent

Ungefär jämnårig som du kände: 23 procent

Pojkvän/flickvän och före detta dito: 13 procent

Någon som du lärt känna via internet: 7,5 procent

Annan släkting: 2,2 procent

Källa: Stiftelsen allmänna barnhuset

Så gjordes undersökningen

Så gjordes undersökningen

Under november-december 2014 har forskare från Linköpings och Lunds universitet, på uppdrag av Stiftelsen Allmänna barnhuset, genomfört en enkätundersökning på 171 gymnasieskolor i Sverige om sexuella övergrepp och sexuell exploatering.

5 873 elever deltog i undersökningen som finansierades av regeringen.

Allmänna barnhuset är en statlig stiftelse som arbetar för att stärka barn i socialt utsatta situationer.  

Källa: Stiftelsen Allmänna barnhuset

Stiftelsen Allmänna barnhuset har genomfört en enkätundersökning på gymnasieskolor runt om i landet. Resultatet som presenteras i dag visar att mer än var femte elev som deltog, 21 procent, svarade att de någon gång har utsatts för ett sexuellt övergrepp. 

– Jag ser att det är allvarligt att 21 procent är utsatta för sexuella övergrepp, och att det finns skillnader mellan könen, och de här skillnaderna måste vi ta tag i, säger stiftelsens generalsekreterare Cecilia Sjölander.

Tjejer drabbas i högre utsträckning än killar: 29 procent av tjejerna svarade ja på frågan om de har utsatts för ett övergrepp. Motsvarande siffror för killarna är tio procent. Allra värst drabbade är den procent av eleverna som inte identifierar sig som varken tjej eller kille – där uppger 40 procent att de utsatts för ett övergrepp.

Allmänna barnhuset vill att samhället satsar mer på att utbilda personal inom skolan och psykiatrin i hur de pratar med barn och ungdomar om vad som räknas som ett sexuellt övergrepp.

– Om man får kunskap redan i skolan och pratar om de här sakerna, om vad sexuella övergrepp är, och rätten till sin kropp, är jag övertygad om att det kan förebygga fler övergrepp, säger Cecilia Sjölander.

– Det kan också göra att den som är förövaren förstår var gränserna går, vad som är okej och inte okej.