Det konstaterar Folkhälsomyndigheten efter att kommunernas miljökontor inspekterat 2 728 skolor, motsvarande drygt 40 procent av landets skolor.

– Vi hade fått indikationer på att städningen var undermålig på många skolor och att många inte uppfyller de krav som miljöbalken ställer, säger Fredrik Haux vid enheten för miljöhälsa på Folkhälsomyndigheten.

Det visade sig att cirka 20 procent av de granskade skolorna har för dålig städning. Och på 400 av dem, motsvarande 15 procent, är luften så dålig att den kan vara dålig för elevernas hälsa.

Framför allt brister skolorna i egenkontrollen.

– Det är dokumenterade rutiner som det finns ett lagkrav på att skolorna ska ha och som är centrala för att upptäcka och förebygga problem med inomhusmiljön. Problemet är bara att många skolor inte följer dessa rutiner, säger Fredrik Haux.

Som ett resultat av granskningen kommer nu var fjärde granskad skola få krav på sig att förbättra städningen och/eller ventilationen.

– Städning och ventilation är jätteviktigt för att få bort partiklar och allergen, säger Fredrik Haux.