Fakta toxoplasma

Toxoplasmos orsakas av parasiten Toxoplasma gondii, en encellig parasit. Huvudvärd är katter, som utsöndrar parasitägg via avföringen.

Människan kan smittas av toxoplasmos på flera olika sätt, exempelvis om man äter rått kött från djur som har smittats, eller grönsaker, bär och frukt som är förorenade med parasitägg.  Man kan också smittas om man kommer i kontakt med jord som innehåller parasitägg, till exempel vid trädgårdsskötsel.

Om en kvinna smittas under graviditeten kan hon överföra smittämnet till fostret/barnet. Följande råd brukar ges för att försöka förebygga infektion om man är gravid:

  • Undvik att äta rått eller otillräckligt tillagat kött, framför allt från svin och får. Kokning eller stekning upp till över 65 grader och frysning under -12 grader dödar parasiten.
  • Skölj frukt, bär och grönsaker före servering.
  • Undvik kontakt med kattavföring.
  • Använd handskar vid trädgårdsarbete.
  • Tvätta köksknivarna efter kontakt med kött.
  • Undvik osköljda grönsaker och frukt samt kontakt med katt vid utlandsresa.

Du kan ha kvar din katt, men var noga med att inte få kattens avföring på händerna. Låt om möjligt någon annan göra ren kattlådan. Använd annars handskar och tvätta händerna noga efteråt. Tänk också på att vara försiktig när det gäller andra ställen som katter kan ha förorenat, till exempel sandlådor vid lekplatser.

Källa: 1177 Vårdguiden

Toxoplasma går även under namnet kattparasit eftersom katter ofta bär på infektionen. Möss som infekterats av parasiten slutar vara rädda för katter och går därmed en säker död till mötes, skriver SVT Vetenskap.

Hos människor kan parasiten ligga latent under flera decennier utan att bryta ut och uppemot en femtedel av Sveriges befolkning bär på parasiten utan att veta om det, uppger SVT. Oftast orsakar den inga skador men kan ge allvarliga skador för gravida eller personer med nedsatt immunsystem.

►LÄS MER: Möss hjärntvättas av parasit – tappar sin rädsla för katter

Parasiten kan nämligen ta sig från blodomloppet in i hjärnan och det finns studier som tyder på att infektionen kan ge ökad risk för olika beteendestörningar hos människor, så som schizofreni. För första gången har nu forskare kunnat visa hur parasiten tränger in i hjärnan hos möss.

– Det är ett steg framåt i förståelsen för hur parasiten tar sig över blod-hjärnbarriären, säger Antonio Barragan som är professor inom infektionsbiologi och jobbar vid Stockholms Universitet till SVT.

►LÄS MER: Dina myggbett kan vara badparasit som borrar sig in i huden

I den nya studien, som publicerats i tidsskriften Nature Microbiology har man kunnat visa att parasiten tar sig in i hjärnan via de kärlceller som sitter längs med blodkärlens insida. Parasiten kan i sin tur föröka kärlcellerna tills de invaderade cellerna exploderar – och på sätt ta sig förbi blod-hjärn-barriären och in i hjärnan.

I tidigare studier har man inte trott att kärlcellerna spelar särskilt stor roll men med studiens nya resultat hoppas forskarna att nya läkemedel kan utvecklas för att bli av med parasiten.