Fakta: Studien

300 kvinnor som väntade på vård på en svensk akutmottagning fick frågan om de ville svara på ett kort formulär. 234 kvinnor valde att svara på formuläret.

Av dessa 234 uppgav 82 kvinnor (35 procent) att de någon gång hade blivit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

31 av kvinnorna (13 procent) sade att de var rädda för sin partner.

Flera av kvinnorna uppgav också att de hade blivit tvingade till att ha sex.

Genom studien identifierades 80 barn under 18 år som bodde hemma hos våldsutsatta kvinnor.

Källa: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Av en grupp på 234 kvinnor som väntade på en akutmottagning uppgav 82 – mer än var tredje – att de någon gång utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Uppgifterna kom fram när forskare frågade om kvinnorna ville svara på ett kort formulär.

Darcia Pratt-Eriksson har skrivit en doktorsavhandling om studien och hon tycker att sjuksköterskor och annan vårdpersonal måste bli bättre på att upptäcka tecken på misshandel. Hon ser frågeformulär som ett sätt att identifiera kvinnor som utsatts för våld i en nära relation.

Vill se riktlinjer

– Vi måste våga ställa de här frågorna till kvinnorna, om de är utsatta för våld. För det är inte bara kvinnan det handlar om. Vi måste också vara uppmärksamma på om det finns småbarn hemma hos de här kvinnorna, säger Darcia Pratt-Eriksson.

Hon vill se nationella riktlinjer för akutmottagningar och utbildning för vårdpersonal om hur man tar hand om våldsutsatta kvinnor.

– Jag hoppas att det här kan leda till en förändring och att det blir något bra för de här kvinnorna, och att de får en röst. Det görs inte tillräckligt för de här kvinnorna i dag.

Misstänksamma skador

Hon blev intresserad av frågan genom sitt arbete som sjuksköterska. Där har hon sett många kvinnor – och även män, berättar hon – som kommer in med misstänksamma skador.

– De har inte ramlat av cykeln, som de säger, eller ramlat ned för trappor, när det är uppenbart att de har blivit misshandlade. Ibland ser man ett mönster också, att några av de här kvinnorna kommer tillbaka, och det väckte min frustration. Vi måste få stopp på det här.