Så säger lagen om tvångsäktenskap

Tvångsäktenskap är när ett äktenskap ingås mot någon av, eller båda, parternas vilja. Även ett äktenskap som ingås med stor inblandning av andra än paret kan vara ett tvångsäktenskap.

Sedan den 1 juli 2014 är äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa kriminaliserat i Sverige. Den som döms för brottet riskerar upp till fyra års fängelse.

Hittills har ingen åtalats för ett sådant brott – trots att ett 50-tal fall har utretts, enligt Åklagarmyndigheten.

Brottsbalken 4 kap, 4c§:

”Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år.” 

Källa: Åklagarmyndigheten

Här kan du få hjälp

Blir du eller någon du känner utsatt för påtryckningar från familjen vad gäller val av partner? Här kan du få hjälp kostnadsfritt och anonymt:

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Linnamottagningen: 020-40 70 40

Brottsofferjouren: 0200-21 20 19

Polisen: 11414 (vid akut läge ring 112)

På uppdrag av regeringen kartlägger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ungas sexuella och reproduktiva rättigheter i Sverige.

I en undersökning från 2015 frågade man unga i åldern 16-25 år om de upplever att de får vara ihop med vem de vill. 87 procent svarade att familjen inte styr deras val av partner.

Men det är märkbara skillnader mellan unga med svensk och utländsk bakgrund. Endast 69 procent av de med utländsk bakgrund upplever att de får vara ihop med vem de vill, för de med svensk bakgrund är siffran 93 procent.

►LÄS MER: Hon giftes bort mot sin vilja: ”Vi får inte vara fega i Sverige”

Dragana Luketa är verksamhetschef på Invandrarnas riksförbund i Sverige, IRIS, och kommer i kontakt med unga som riskerar att bli bortgifta. Hon menar att man inte vågar tala öppet om problemet i Sverige.

– Det finns en rädsla att ta upp frågan. Tyvärr pågår det i vårt Sverige – varje dag, säger hon.

När det kommer till att gifta sig får endast 62 procent av unga med utländsk bakgrund välja vem de vill. För de med svensk bakgrund är andelen 91 procent, enligt kartläggningen. Mest utsatta är unga flickor.

Leila Qaraee är samordnare för Kvinnors nätverk som driver Linnamottagningen i Stockholm. De hjälper bland annat flickor och kvinnor som riskerar att bli bortgifta.

– Föräldrar lurar dem ofta till ett annat land där tjejerna gifts bort. Det är ingen liten grupp vi pratar om, det är en stor grupp. Det är många som inte vågar höja rösten, säger hon.

Under 2009 genomförde Ungdomsstyrelsen, som nu är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, en enkätundersökning bland unga mellan 16 och 25 år. Enligt undersökningen riskerar omkring 70 000 unga att bli gifta mot sin vilja.