Fakta: Undersökningen

Totalt har 5 495 lärare i grundskolan och gymnasiet svarat i undersökningen som genomfördes i mars. Ett representativt urval enligt gängse metoder med ett bortfall på ungefär 50 procent.

Deltagarna är medlemmar i lektion.se som är en webbaserad mötesplats för över 220 000 lärare och övrig skolpersonal.

Lärarbarometern är en återkommande undersökning framtagen av lektion.se.

Källa: Undersökningsföretaget Enkätfabriken

Nära 5 500 lärare i grundskolan och gymnasiet som är medlemmar i mötesplatsen lektion.se har deltagit i Lärarbarometern om våld och hot.

Av dem svarade 45 procent att de själva blivit utsatta för våld eller hot på sin arbetsplats. Enligt var fjärde lärare har våldet ökat under de senaste tre åren.

Resultaten förvånar inte Bo Jansson, ordförande i Lärarnas riksförbund (LR):

– Vi har gjort motsvarande undersökningar bland våra medlemmar under de tolv senaste månaderna, men vi kommer inte upp i de höga siffrorna, säger han till TT.

Det handlar om våld och hot från elever och från elevers föräldrar. En orsak kan vara betygsättning.

– Jag tror att det har blivit vanligare på grund av en attitydförändring. I skolans värld är det numera som att kunden har alltid rätt, säger Bo Jansson.

Enligt LR:s egna undersökningar anser lärarkåren att våld och hot i skolan är ett tilltagande problem.

Läraren Lars Rignell från Örebro har flera gånger utsatts för slag, sparkar och hot från elever.

– Jag har nu bestämt mig för att byta yrke, säger han till TV4 Nyheterna.