Så gör du om du känner dig orolig för att bli bortgift
  • Prata med en kurator på skolan. Kontakta socialtjänst och polis. Bara för att du berättar betyder det inte att det leder till en anmälan.
  • Dokumentera allt: Anteckna viktiga datum, namn, händelser i en dagbok som bevis vid en eventuell polisanmälan. Förvara dagboken på en trygg plats, till exempel på skolan eller hos kuratorn.
  • Är du rädd för att bli bortförd under sommaren? Skriv ett brev där du uttrycker din oro till skolan innan du åker utomlands.
  • Kopiera ditt pass om du skulle fastna utomlands.

Källa: Sara Mohammad, ordförande ordförande i Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime. 

Så säger lagen om tvångsäktenskap

Tvångsäktenskap är när ett äktenskap ingås mot någon av, eller båda, parternas vilja. Även ett äktenskap som ingås med stor inblandning av andra än paret kan vara ett tvångsäktenskap.

Sedan den 1 juli 2014 är äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa kriminaliserat i Sverige. Den som döms för äktenskapstvång riskerar upp till fyra års fängelse.

Hittills har ingen åtalats för ett sådant brott – trots att ett 50-tal fall har utretts, enligt Åklagarmyndigheten.

Brottsbalken 4 kap, 4c§:

”Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år.” 

Källa:   Åklagarmyndigheten

Här kan du få hjälp

Blir du eller någon du känner utsatt för påtryckningar från familjen vad gäller val av partner? Här kan du få hjälp kostnadsfritt och anonymt:

Kvinnofridslinjen:   020-50 50 50

Linnamottagningen:   020-40 70 40

Brottsofferjouren:   0200-21 20 19

Polisen:   11414 (vid akut läge ring 112)

Varje dag blir ungefär 37 000 flickor under 18 år bortgifta runt om i världen, enligt FN. Det är 26 flickor i minuten. Unicef uppskattar att 700 miljoner kvinnor som lever i världen i dag har ingått äktenskap som barn och mer än var tredje, omkring 250 miljoner, var yngre än 15 år.

Sara Mohammad. 

Sara Mohammad. 

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kartläggning Gift mot sin vilja tycker omkring 70 000 ungdomar mellan 16-25 år i Sverige att föräldrarnas kultur och religion begränsar ungdomarnas val av partner. Av dessa ungdomar är 8 500 i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja.

– Varje vecka får vi in fall där minderåriga men även personer över 18 år riskerar att bli bortförda och bortgifta. Det är antingen skolpersonal, socialtjänst, polis, kvinnojourer eller ungdomarna själva som kontaktar oss för att de vill ha hjälp, säger Sara Mohammad, ordförande  i Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. 

Internationellt sett är fattigdom den främsta orsaken till att föräldrar väljer att gifta bort sina barn och särskilt sina döttrar. Flickor upplevs som en ekonomisk börda och det tidiga giftermålet ses då som den enda möjligheten för familjens överlevnad. Genom att gifta bort sin dotter kan man få en ekonomisk ersättning. Avsaknad av demokrati, jämställdhet och barnperspektiv är också bidragande orsaker. 

►LÄS MER: Zinat blev bortgift som barn: ”Ett helvete ungdomarna genomlider”

Flera rapporter visar också att antalet barnäktenskap ökar när ett samhälle drabbas av en humanitär kris konflikter och naturkatastrofer.

Trots att barnäktenskap ofta används för att säkra flickornas framtid blir utfallet ofta det motsatta. Barnbrudar löper högre risk för mödradödlighet i samband med förlossning. De utsätts i högre grad för våld och har sämre ekonomiska möjligheter, begränsad frihet och tillgång till utbildning, enligt Unicef.

– Ofta följer våldtäkter, tvångsgraviditeter och hot från föräldrar och mannens familj. Att bli gift som barn betyder att man tar ifrån dem deras barndom, frihet och framtid, säger Sara Mohammad. 

►LÄS MER: Debatt: Inga barn i Sverige ska tvingas vara gifta