Kina ökar, USA minskar

Världens totala militärutgifter under 2015 uppgick till 1 700 miljarder dollar, en ökning med 1 procent jämfört med föregående år.

De hade högst militära utgifter 2015:

1. USA 596 miljarder dollar (-2,4 procent jämfört med 2014)

2. Kina 215 miljarder dollar (+ 7,4 procent)

3. Saudiarabien 87,2 miljarder dollar (+5,7 procent)

4. Ryssland 66,4 miljarder dollar (+7,5 procent)

För perioden 2006–2015 uppvisar Irak den största ökningen av militärutgifter i hela världen, en ökning med 536 procent.

Militärutgifterna i Latinamerika, Karibien minskade med 2,9 procent under 2015 jämfört med 2014.

De västeuropeiska ländernas militära utgifter sjönk med 1,3 procent i fjol, den lägsta minskningen på fem år.

För flera länder i Mellanöstern har Sipri inga siffror tillgängliga.

Källa: Sipri

Det visar årets undersökning från Sipri, Stockholm International Peace Research Institute. Trots att ökningen är blygsam markerar den en vändpunkt från de senaste årens minskade resurser till försvaret i västvärlden. Den stora nedgången i militär upprustning sedan finanskrisen är över, enligt Sam Perlo- Freeman, chef för Sipris projekt för militärutgifter.

– Världen är en konfliktfylld plats. Oro mellan länderna, men även ekonomi förklarar upptrappningen, säger Sam Perlo-Freeman till TT.

"Kina på sin vakt"

USA, som nu skickar soldater till länder i Baltikum för att i avskräckande syfte skydda dem mot Ryssland, står ännu för de högsta militärutgifterna i Sipris jämförelse. Men det är i Kina som försvarsutgifterna ökade mest under fjolåret. Något som Sam Perlo-Freeman förklarar med en god – om än på senare tid svajig – ekonomi.

– Spänningar gentemot Japan har också gjort att Kina är mer på sin vakt nu, säger han.

TT: Kan Kina gå om USA i militärutgifter?

– Det återstår att se. I så fall blir det på lång sikt. Allt beror på landets tillväxt, säger Sam Perlo-Freeman.

Ökningen av militära utgifter i Ryssland förklarar han med att landet – förutom sin aggressiva hållning gentemot Ukraina – ännu bygger upp sitt försvar efter det forna Sovjetunionens kollaps.

Oljepriskrasch

I Afrika minskade militärutgifterna däremot med 5, 3 procent i fjol efter över ett decennium av ökade utgifter. En minskning som framför allt Angola och Sydsudan står för till följd av oljepriskraschen, enligt Sam Perlo-Freeman.

De flesta länder, 80 procent, lägger mer pengar på sjukvård än på försvar, medan det omvända gäller för bland annat länder i Mellanöstern.

– Skulle 9–13 procent av världens militärutgifter i stället läggas på att ta bort extrem fattigdom och hunger i världen, skulle det målet uppnås vid 2030, säger Sam Perlo -Freeman, som i sin tur utgår från en FN-studie.

Med det vill han inte säga att länderna borde minska resurser till försvaret.

– Men det visar vilka enorma summor som läggs på försvar i världen.

TT: Tror du på en militär upprustning i världen framöver?

– Det är svårt att säga. Å ena sidan har vi konflikter, å andra sidan en orolig ekonomi, säger Sam Perlo-Freeman.