Fakta: Kapade fyra plan

Morgonen den 11 september 2001 kapades fyra plan av 19 terrorister med kopplingar till terrornätverket al-Qaida. Två av planen flögs med avsikt in i tvillingtornen vid World Trade Center i New York, som rasade. Det tredje kraschade in i försvarshögkvarteret Pentagon och det fjärde störtade på en åker i Pennsylvania.

Upp till 18 000 personer fanns på plats vid World Trade Center när planen träffade tornen och de flesta hann alltså evakueras.

Sammantaget dödades 2 977 människor i attackerna.

Tusentals frivilliga hjälpte efter attackerna till att rädda och ta hand om andra offren samt att städa upp efter förödelsen. Vid en ceremoni 30 maj 2002 plockade man upp den sista biten stål efter World Trade Center.

Källa: 9/11 Memorial

Fakta: Vattenfall och träd

Minnesplatsen vid World Trade Center (WTC) är skapad av arkitekten Michael Arad och landskapsarkitekten Peter Walker. Deras förslag valdes ut bland 5 200 andra i en internationell tävling. Platsen öppnades vid tioårsdagen av terrordådet.

Två 4 000 kvadratmeter stora pooler, som inrymmer nio meter höga vattenfall, finns på platserna där de två tvillingtornen stod. Runt dessa står namnen på alla offer från terrordåden 2001 och de som dog i bombattacken mot WTC 1993.

Olika sorters träd växer runt poolerna, alla hämtade från områden runt New York och andra platser som påverkades av terrordådet 2001.

Källa: 9/11 Memorial

Den där krispiga sensommarmorgonen den 11 september 2001 i New York är sannolikt vår tids mest symbolladdade och definierande stund.

Fallande torn i en terror svår att föreställa sig.

Nära tre tusen döda.

En ursäkt för krig vars konsekvenser ännu syns dagligen.

– Det går inte att förstå IS närvaro i Irak och Syrien i dag utan att sätta det i sitt sammanhang av den USA-ledda invasionen (av Irak) 2003 och det katastrofala krig som följde, säger Caroline Holmqvist, universitetslektor verksam vid universitetet i Bryssel, till TT.

Slog helt snett

Efter 11 september-attackerna lovade president George W Bush att varenda global terroristgrupp skulle spåras och stoppas. Inget fick stå i vägen.

Afghanistan invaderades 2001 och Irak 2003. Nu skulle al-Qaida krossas en gång för alla.

Kriget mot terrorismen inkluderade öppna och hemliga militära insatser, ny säkerhetslagstiftning, ökad massövervakning av civila och andra folkrättsligt tvivelaktiga åtgärder.

USA uppmanade andra länder att ansluta sig genom att hävda att "antingen är ni med oss, eller med terroristerna".

Men 15 år senare har terrorismen — trots att USA till och med 2014 spenderat ofattbara 14 000 miljarder kronor — inte besegrats.

Tvärtom.

Läser upp namnen

– Att förklara krig mot terrorismen var en synnerligen dålig idé från start. Det är svårt att se något positivt med den här agendan, och grunden ligger i att man inte förklarade krig mot en avgränsad grupp, utan inledde ett krig som saknar gränser i tid och rum, säger Caroline Holmqvist.

Kritiker menar också att kriget mot terrorismen bygger på en ideologi av rädsla och förtryck som skapar fiender snarare än stoppar terrordåd. Anklagelser om tortyr och övergrepp mot misstänkta har kletat ner USA:s anseende i världen.

Där World Trade Center låg på nedre Manhattan finns två minnesmonument med stora vattenfall. Besökare lämnar blommor, tar selfies och läser offrens namn inristade i bronsplattor.

På årsdagen kommer som vanligt alla offers namn att läsas upp. Hur många fortfarande djupt sörjande förmår reflektera över att den globala säkerhetsarkitekturen förändrades i grunden för 15 år sedan och att kriget mot terrorismen i hög grad definierar den verklighet vi nu lever i?