Vill du vara med om världens största matkrig? Du borde du ta dig till staden Bunol i Spanien. Där arrangeras årligen "Tomatina", ett matkrig där det enda vapnet som tillåts är tomater.

Drygt 40 000 människor deltog i årets festligheter, som var den 64:e i ordningen. Enligt uppgifter gick 150 000 tomater åt.