– Vi vet sedan tidigare att ibland kan det gå väldigt fort.

Maria Falkevik, länsstyrelsen, om den tilltänkta vargjakten i Värmland.

Fakta: Årets licensjakt på varg

Sverige har enligt senaste inventeringen 415 vargar.

Vinterns licensjakt skulle omfatta 46 vargar i fem län:

Värmland 20, Värmland/Örebro 6 (gemensamt revir), Dalarna 8, Gävleborg 6 och Västmanland 6.

Gävleborg, där jakt pågår, har utökat kvoten till 8 djur.

Jaktperiod: Från 2 januari och som längst till 15 februari.

Källor: Naturvårdsverket, berörd länsstyrelse

Jakten som skulle pågå under januari och halva februari kom aldrig i gång. Den stoppades tillfälligt i väntan på besked från förvaltningsrätten i Karlstad.

Länsstyrelsen begärde förlängd jakttid men har nu fått nej från Naturvårdsverket. Om förvaltningsrätten säger ja till licensjakt återstår drygt tre dygn att jaga på. Domen kommer fredag eftermiddag.

– Vi vet sedan tidigare att ibland kan det gå väldigt fort, men i stora delar av länet är det dåliga spårsnöförhållande, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland.

Den planerade licensjakten på varg i Värmlands län omfattar tjugo djur, plus sex vargar i ett revir som sträcker sig in i Örebro län.

De omfattande juridiska turerna kring årets licensjakt har gett olika resultat i olika län. Dalarna har redan avslutat sin licensjakt, i Gävleborg pågår jakten och ett djur återstår att fälla, medan Västmanland fick nej i domstol för årets vargjakt.