Fakta: Minska brandrisken

Ta alltid en extra runda innan du lämnar bostaden för att se att alla levande ljus är släckta och spisen är avstängd.

Använd ljusstakar och ljusprydnader som är obrännbara.

Glömmer du ljuset är risken för brand mycket stor.

Se till att det finns fungerande brandvarnare i bostaden.

Ställ inte ut gammalt julklappspapper i trapphuset. Det är din väg ut om det börjar brinna.

Förvara inte julklappspapper på balkongen. En felriktad nyårsraket kan lätt starta en brand.

En brandfilt och en 6 kg pulversläckare bör varje hem ha. Det är nästan alltid någon annan än räddningstjänsten som släcker en brand.

Ring alltid 112 om du upptäcker en brand eller om någon är i fara.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Tre personer fördes till sjukhus med rökskador när en brand på söndagen bröt ut på ett äldreboende i Göteborg. Enligt polisen orsakades branden troligtvis av ett kvarglömt ljus i en lägenhet.

Spisen är den vanligaste startplatsen för bränder i hemmet, men i december skjuter statistiken över bränder som orsakats av levande ljus i höjden. En av de farligaste dagarna är tredje advent.

– Man ser toppar andra och tredje advent och julafton. En trolig orsak är att ljusen brunnit ner så långt att de antänder mossan, säger Cecilia Uneram, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Flamsäker mossa

Det enklaste sättet att undvika bränder är enkel, tänd inga ljus. För de som vill ha levande ljus hemma finns det flera tips för att minska risken att det börjar brinna som att använda flamsäker mossa och ha ljusstakar i material som betong. Se även till att ha brandsläckare, brandfilt och brandvarnare.

– Något som har kommit och som är jättebra är batteridrivna ljus. Jag har själv gått över till det hemma. Har man dem i en lykta så ser man inte att det inte är ett levande ljus.

Billiga värmeljus

Håll tända ljus under uppsikt och köp inte billiga värmeljus är två andra råd från Uneram. Även om värmeljus känns säkra kan de orsaka farliga situationer.

– Sätt inte för många värmeljus på en och samma ljusbricka, då värmer de varandra och då kan hela brickan tändas samtidigt. Det blir som en brandexplosion.

December rivstartar med den nationella brandvarnardagen på tisdag. Nätverket Aktiv mot brand har en sms-tjänst som ska hjälp till att påminna människor om att testa sin brandvarnare så att den fungerar.