Fakta: Havstulpaner

En till tre gånger per säsong bör man göra rent båten, beroende på hur mycket man använder den. Ett tips är att känna efter på undersidan, havstulpaner är det enda som sitter på båtens undersida som känns vasst och inte strävt.

Havstulpanerna väljer gärna båtbottnar som boplats eftersom det är hård konkurrens om hårda ytor i havet, deras naturliga miljö är annars klippor. De vill sitta nära varandra för att kunna para sig och släppa ut nya larver.

En havstulpan lever i ungefär två år och har den väl satt sig kan man behöva slipa bort den.

Källa: Skärgårdsstiftelsen

Alla båtägares gissel havstulpanen har nu börjat leta efter hårda ytor att slå sig till ro på i stora delar av landet och Skärgårdsstiftelsen går ut med en havstulpansvarning.

Havstulpanslarver simmar omkring för att hitta en yta där de kan "limma sig fast" för att kunna bli vuxna.

– De sätter sig med huvudet först och bygger skal som hela tiden blir större, och när de är stora kan de vara väldigt svåra att få bort, säger Karin Strandfager, naturvårds- och miljöchef på Skärgårdsstiftelsen.

När de väl har satt sig på båten ökar friktionen och därmed bränsleförbrukningen. Traditionellt har man målat båten med bottenfärg, men det är ingen höjdare ur miljösynpunkt, påpekar Karin Strandfager.

– Har man en liten båt kan man dra upp den och använda borsttvätt. Man kan även lyfta upp båten och högtryckstvätta, eller så kan man köra in i sötvatten ett par dagar, det klarar de inte, speciellt inte de små, säger hon.