Detta är bitcoin
  • En digital valuta.
  • Kan användas för att betala tjänster på nätet och materiella varor.
  • Vanliga pengar kan växlas till bitcoin.
  • En sammanslagning av datorbegreppet ”bit” och engelskans ”coin”, mynt.
Bakgrund

Den virtuella valutan bitcoin skapades av en anonym programmerare för fyra år sedan. Ett tak på 21 miljoner "mynt" år 2140 ingår i programmet som styr utgivningen.

Hittills har cirka 11 miljoner "mynt" skapats, vilka har ett marknadsvärde på sammanlagt drygt 1,5 miljarder dollar. De präglas i utbyte mot att man utför uppdrag på internet, i en process som brukar kallas "mining" (gruvbrytning).

Med det på förhand begränsade utbudet av valutan ökar den hela tiden i värde, till skillnad från reguljära valutor – som kronan – som har en inbyggd inflationsmekanism. Detta gör att det som i dag kostar en bitcoin i framtiden kan kosta en bråkdel av valutaenheten.

Källor: Financial Times, CNBC, SEB

Registreringskravet infördes redan i slutet av 2012, enligt Karin Boman Röding, pressekreterare på FI.

– Då blir man ett finansiellt institut. Det innebär att de är skyldiga att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt, säger Karin Boman Röding, pressekreterare på FI.

Hittills har två svenska företag som erbjuder konsumenter att köpa och sälja bitcoin för traditionella valutor – Goobit och Kapiton – registrerat sig hos FI.
– Det innebär att de är skyldiga att följa penningtvättslagen. De måste skapa rutiner och regler för att förhindra att systemet utnyttjas för penningtvätt, säger Karin Boman Röding.

TT: Har ni några fall där ni haft anledning att titta närmare på några bitcoin-transaktioner?
– Det kan jag inte kommentera.

Det internetbaserade betalningsmedlet bitcoin, lanserat för fyra år sedan, handlas främst på den Tokyo-baserade sajten Mt Gox. Där har kursen i dollar rusat uppåt de senaste veckorna till kurser över 200 dollar, från nivåer på drygt 10 dollar per bitcoin under större delen av 2012.

Riksbanksföreträdare varnade i förra veckan enskilda konsumenter för växelkursrisker vid handel med bitcoin, men banken ser i dagsläget inte bitcoin som ett hot mot stabiliteten på den svenska finansmarknaden eller betalningssystemet.