Fakta: Mera om systemet

Den svenska studien om körfältsassistans är en av de första i världen där verkliga olyckor granskats.

Varningssystemet ger från i år poäng i den klassning som görs av bilsäkerhetsorganisationen Euro NCAP.

Att måla linjer bättre bedöms vara en effektiv åtgärd till ganska låg kostnad om de flesta bilar har körfältsassistans.

Källa: Trafikverket

Systemet finns redan i omkring tio procent av bilparken, enligt Trafikverket. I studien har man granskat 1 800 olyckor och jämfört personskadorna i bilar med och utan systemet, som på engelska kallas "lane departure warning". Ett svenskt ord är körfältsassistans, men det kan också ha en vidare betydelse.

Studiens slutsats blev att systemet kan rädda omkring 30 liv per år i Sverige, om det finns i alla bilar. Poängen är att föraren får en varnande ljudsignal från bilen om man är på väg att lämna det egna körfältet utan att blinkersen är på eller någon aktiv styrning gjorts.

– Antalet olyckor av den typen halverades på vägar med minst 70-gräns och synliga vägmarkeringar, säger Simon Sternlund, forskare på Trafikverket.

Att linjerna syns är en förutsättning. Trafikverket överväger nu att satsa mera på linjemålning och röjning vintertid, enligt ett pressmeddelande. Samtidigt anser man att systemet bör bli standard i nya bilar inom fem år.

Studien har gjorts i samarbete med Volvo Cars.