3 viktiga råd om ditt barn får i sig tändvätska:

1. Framkalla INTE kräkning
Om du misstänker att ditt barn har fått i sig tändvätska ska du absolut inte försöka få barnet att kräkas upp det igen. Då åker de farliga kemikalierna återigen upp till det område där de gör mest skada – nämligen vid lungorna.

2. Grädde eller glass
Om barnet inte uppvisar några symtom kan man ge det glass, mjölk eller grädde för att fylla ut och lindra kemikalierna som kan irritera magen. Det kan nämligen förhindra kräkning. Tändvätska i magen är inte farligt, menar Erik Lindeman – det är när den hamnar i lungorna som det blir allvarligt.

3. Uppsök sjukvård
Om barnet hostar, kräks, får påverkad andning eller blir slött – åk omedelbart till sjukhus. Tändvätskan kan allvarligt skada lungorna och i värsta fal leda till livshotande syrebrist.

Källa: Erik Lindeman, läkare vid Giftinformationscentralen

Tändvätska är en av de vanligaste hushållskemikalierna vi har kvar som är riktigt farlig – och det är inte ovanligt att barn får i sig kemikalien under grillsäsongen.

– Man ska ha allra största respekt för den här produkten. Bara en mycket liten mängd kan vara för mycket för barnet att få i sig. Det finns exempel på barn som har avlidit, men det är lyckligtvis ovanligt, säger Erik Lindeman, läkare vid Giftinformationscentralen.

Förra året fick Giftinformationscentralen 85 telefonsamtal av oroliga föräldrar vars barn hade fått i sig tändvätska – och det är en förhållandevis låg siffra. Antalet fall har nämligen sjunkit stadigt sedan 2009 då det var det omkring 300 samtal som kom in.

Men fortfarande blir barn allvarligt sjuka av den farliga hushållsprodukten.

LÄS MER: Dubbelt så många drunkande barn förra året

Barn löper större risk än vuxna att bli allvarligt sjuka av tändvätska. Det beror på att avståndet mellan matstrupen och luftstrupen är mycket mindre hos dem, vilket gör att tändvätskan lätt rinner ner i lungorna.

– Det som händer när man får i sig tändvätska är att den lätt rinner ända ner i lungblåsorna och förstör det ämne som hjälper blåsorna att hålla sig uppe. Till slut fungerar inte lungan – och då kan det blir väldigt, väldigt allvarligt, säger Erik Lindeman.

Han förklarar också att det inte krävs några stora mängder tändvätska för att barnet ska kunna bli allvarligt sjukt.

– Vi har bland annat haft ett svårt förgiftigningsfall där man hittade ett barn som sög på veken till en gammal oljelampa. Det låter kanske som att det rör sig om en väldigt liten mängd, men även det kan leda till livshotande syrebrist, säger Erik Lindeman.

LÄS MER: Därför duger inte ditt barn som det är

Om du har barn i närheten när du grillar bör du därför vara extra noga med att skruva fast den barnsäkra korken efter varje användning – låt aldrig flaskan stå utan kork. Kom också ihåg att barn ibland lyckas få upp korken, och ställ därför flaskan på ett ställe där barnen inte kommer åt den. Om du vill minimera risken ytterligare går det att välja andra alternativ för att tända grillen. Till exempel tändblock, tändgelé, skorstenständare eller elektriska grilltändare.