Susanne Bejerots tolv frågor om tvångsproblem

Om inget av alternativen stämmer in på dig så är poängen 0.

1. Jag tvättar mig överdrivet för att slippa smitta eller föroreningar

1= Nej, men detta var ett problem tidigare

2= Ja, detta utgör ett visst problem nuförtiden

3= Ja, detta utgör ett avsevärt problem nuförtiden
 

2. Jag är rädd för att ett plötsligt infall ska få mig att göra något som jag inte vill

1= Nej, men detta var ett problem tidigare

2= Ja, detta utgör ett visst problem nuförtiden

3= Ja, detta utgör ett avsevärt problem nuförtiden
 

3. Jag har obehagliga tankar om sex eller att skada andra

1= Nej, men detta var ett problem tidigare

2= Ja, detta utgör ett visst problem nuförtiden

3= Ja, detta utgör ett avsevärt problem nuförtiden
 

4. Jag kontrollerar spisen, strykjärnet, låset eller att saker inte har försvunnit

1= Nej, men detta var ett problem tidigare

2= Ja, detta utgör ett visst problem nuförtiden

3= Ja, detta utgör ett avsevärt problem nuförtiden
 

5. Jag måste göra vissa ”vidskepliga saker” för att det förhindra att något hemskt ska inträffa

1= Nej, men detta var ett problem tidigare

2= Ja, detta utgör ett visst problem nuförtiden

3= Ja, detta utgör ett avsevärt problem nuförtiden
 

6. Jag måste upprepa vissa handlingar tills det känns precis rätt

1= Nej, men detta var ett problem tidigare

2= Ja, detta utgör ett visst problem nuförtiden

3= Ja, detta utgör ett avsevärt problem nuförtiden
 

7 . Ungefär hur mycket tid upptas av dina tvångsproblem?

1= Mindre än 15 minuter per dag

2= Mer än 15 min 

3= Mer än en timme om dagen
 

8. I genomsnitt, hur många vakna timmar i sträck är du helt fri

  från tvångsproblemen? 

1= Mer än 8 timmar.

2= Mellan 3-8 timmar

3= Mindre än 3 timmar
 

9. Hur mycket hindrar tvångsproblemen dig i din vardag?

1= Till viss del men den sammantagna prestationsförmågan är inte nedsatt

2= Definitivt hindrande i relationer, studier, arbete eller hemsysslor,

men fortfarande överkomligt

3= Försämrad förmåga till fungerande relationer, studier, arbete eller hemsysslor
 

10. Hur besvärad är du av dina tvångsproblem?

1= Inte alls besvärad

2= Besvärad, men det känns fortfarande överkomligt

3= Känner mig mycket plågad
 

11. Vilken förmåga har du att behärska dina tvångsproblem? Hur väl lyckas du stoppa 

eller strunta i dem? 

1=Jag lyckas vanligen genom ansträngning eller koncentration

2=Jag lyckas ibland, men det kan vara svårt

3=Jag lyckas sällan eller aldrig
 

12. Har du undvikit att göra något, åka någonstans eller att vara tillsammans med någon 

för att slippa att utlösa dina tvångsproblem?

1=Ja, någon gång

2=Jag undviker flera saker

3=Jag undviker väldigt mycket för att slippa utlösa tvångstankar och tvångshandlingar


Summera de tolv frågorna. 1 är lika med 1 poäng, 2 är lika med två poäng och så vidare. 

Upp till 10 poäng- Lite ”knäppa vanor” får man ha, det är OK om du inte lider själv! 

Fler än 10 poäng - Detta är nog ett problem för dig, fundera på att söka hjälp.

Fler än 20 poäng - Dags att söka hjälp, det finns bra behandlingar att tillgå! 

De flesta av oss har olika former av tvångstankar. Kanske handlar det om att du alltid måste kolla spisen en extra gång innan du lämnar hemmet eller att du att du känner ett starkt behov av att tvätta händerna ofta. Det är i sig ingenting konstigt, men för personer med tvångssyndrom innebär tvångstankarna och tvångshandlingarna lidande och besvär. 

► LÄS MER: Stör du dig på folk som tuggar högt? Problemet kan ligga hos dig

Tvångssyndrom är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av att du har upprepade ritualer och tankar. I regel har en person som lider av tvångssyndrom obehagliga och ofrivilliga tankar som leder till ångest, och handlingar personen känner att hen måste göra för att slippa ångesten. Runt två procent av befolkningen lider av tvångssyndrom.

– Det som särskiljer tvångssyndrom är kriterierna kring lidande och tidsomfattning. Till exempel om tvångstankarna eller handlingarna tar mer än timme om dagen eller skapar en funktionsnedsättning eller ett lidande. De flesta människor kan ju ha någon knäpp tanke, men så släpper man den lätt, då är det inte ett tvångssyndrom, säger Susanne Bejerot, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebros universitet och en av sveriges främsta experter på tvångssyndrom.

I genomsnitt insjuknar den som drabbas av tvångssyndrom vid 16 års åldern. I princip ingen insjuknar efter 35 års ålder. Små barn kan också ha det, men det är inte så vanligt. Enligt Susanne Bejerot brukar man I regel säga att 50 procent är genetiskt. Människor med förstagradssläktingar som har tvångssyndrom har I regel 7-15 procents risk att drabbas av tvångssyndrom, jämfört med runt 2 procent för resten av befolkningen.

Det finns flera tecken hos människor som har drabbats av eller är på väg att drabbas av tvångssyndrom.

– Det är väldigt typiskt med bacillskräck eller rädsla för sjukdomar som leder till att personen tvättar sig överdrivet. Vissa har ett väldigt behov av att kontrollera saker som lås. Det är också ganska vanligt att man måste upprepa saker på samma sätt för att det ska kännas rätt, säger Susanne Bejerot.

För den som lider av tvångssyndrom finns det lyckligtvis sätt att mildra symptomen, bland annat genom kognitiv beteendeterapi (KBT).

– Det finns behandlingar  man brukar börja med KBT. Det är en ganska framgångsrik behandlingsmetod även om återfallsrisken är relativt hög. Det går också att medicinera, då är det det I stort sett samma typ av läkemedel som vid depressionsbehandling som gäller. Det finns också en patientförening som kan tillhandahålla information.

► LÄS MER: Ovanlig sjukdom tvingade Susanne, 33, att vara isolerad i sju år