Räddningsarbetare kämpar fortfarande med att nå fram till Fijis mest otillgängliga delar efter Winstons framfart, framförallt öarna i norra landet.

Landets myndigheter uppger att ovädret krävt minst 29 människoliv.

– Vi förväntar oss att siffran stiger, men vi hoppas att den stiger väldigt lite, säger regeringens talesperson Ewan Perrin till Radio New Zealand, enligt nyhetsbyrån AFP.

Omkring 8 500 människor befinner sig nu i tillfälliga evakueringscenter, och många har förlorat sina hem.

"Katastrofala följder"

Nya Zeeland har skickat ett Orion-plan för att få en överblick över katastrofområdet. Men markpersonal har ännu inte nått de värst drabbade områdena. Flygbilder visar hur hela byar jämnats med marken.

– Med tanke på de katastrofala följderna är det tydligt att det kommer ta lång tid för Fiji att återhämta sig, säger Osnat Lubrani, som koordinerar FN:s arbete på Fij, AFP.

Situationen för befolkningen är svår.

– Människor har förlorat sina bostäder, vårdcentraler, skolor – allt du behöver för att överleva är borta. De här samhällena behöver omfattande stöd, säger Alice Clements vid Unicef, på telefon från huvudstaden Suva till TT.

Unicef oroas speciellt för yngre barn, gravida och äldre, grupper som blir extra sårbara efter en naturkatastrof. Clements beskriver situationen för dem som kritisk.

Brist på vatten

Hjälporganisationer oroas över bristen på rent vatten – något som kan leda till sjukdomsutbrott när brunnar och vattenreservoarer förorenats.

– Ett av de omedelbara hoten är diarré, när drickvattnet förorenats. Diarré som är obehandlat kan vara dödligt, speciellt för barn. Enda sättet att förhindra att det uppkommer är att se till att folk har rent vatten, säger Alice Clements.

Rent vatten är topprioriterat i hjälparbetet, tillsammans med medicinsk nödhjälp, skydd och mat. Men logistiken är extremt komplex. Vissa av de drabbade områdena kan bara nås via båt eller mindre flygplan.