Vårt solsystem kan innehålla en nionde planet som är tio gånger större än jorden och vars omloppsbana ligger långt bortom Neptunus. En datorsimulering visar en mystisk planet – om den existerar – som skulle röra sig runt solen omkring 20 gånger längre bort än vad jorden gör.

Den möjliga upptäckten har gjorts av California Institute of Technology (Caltech) med hemvist i Pasadena i USA.

Ännu har ingen sett den mystiska planeten med blotta ögat – eller optiska hjälpmedel.

"Det finns ett ganska omfattande stycke rymd inom vårt solsystem som fortfarande kan upptäckas. Det är eggande", skriver astronomen Mike Brown i samband med att forskningen publiceras i tidskriften Astronomical Journal.

Och det första smeknamnet på klotet: Planet Nio.