Fakta: Vanligaste naturnamnen 2014
00#0000000Tvåstaviga namnAntalLindberg27 600Lindström25 000Lindqvist23 000Lindgren22 900Bergström21 200Lundberg21 200Lundgren20 600Lundqvist20 100Berglund19 200Sandberg17 700Enstaviga namnAntalBerg21 600Lind20 100Holm14 300Björk14 100Lund10 800Ström10 600Falk9 800Ek9 400Blom9 000Dahl8 500

Källa: Statistiska centralbyrån

Väljer du något av dem sällar du dig till en stor skara svenskar med "naturnamn" – namn där minst ena ledet knyter an till naturen eller djurvärlden. Namntypen är faktiskt vanligare än de som slutar på -son.

Var tredje svensk – 3,4 miljoner personer – heter saker som Björnfot, Lindberg och Ekman. Vanligast är det i några lappländska och västerbottniska kommuner där hela 60 procent har naturnamn. I Olofström i Blekinge är motsvarande andel 20 procent.

Mest i norr

Orsaken till de geografiska skillnaderna är troligen den förhållandevis stora inflyttningen till de nordligaste landskapen på 1700- och 1800-talen.

– Många flyttade upp från södra Sverige. Då antog man ofta ett efternamn, säger Katharina Leibring, namnforskare vid Institutet för språk och folkminnen.

Natur- eller borgarnamn började bli vanliga på 1700-talet. Många borgare valde då namn som anspelade på naturen eller deras ursprungsort, och under 1800-talets urbanisering blev det också vanligt att byta från -sonnamn i samband med att man flyttade från landsbygden.

Svensk specialitet

Svenskt efternamnsskick med de många naturnamnen är förmodligen unikt.

– Det är något som vi inte har... ja, inte i några andra länder egentligen. På kontinenten kunde man redan på medeltiden ärva sitt efternamn, och det gjorde vi inte Sverige på den tiden. I Tyskland och England har man många namn som är yrkesbeteckningar, och sådana är inte alls särskilt vanliga i Sverige, säger Leibring.

Hennes eget namn antogs på 1940-talet, då en namnbytarvåg gick genom landet. Eftersom så många hade -sonnamn uppmanades folk att byta till mer särpräglade namn.

Allra vanligaste naturnamnet är Lindberg, som bärs av 27 600 svenskar. Det är inte så konstigt: Lind- är det mest frekventa förledet och -berg det mest utbredda efterledet.