Fakta: Sena tåg till Norrbotten

77 procent av fjärrtågen i Sverige kom fram i tid eller var högst fem minuter försenade under 2015.

17 procent av förseningarna berodde på brister i infrastrukturen, som järnvägsspåren.

I Norrbottens län kom 65 procent av tågen fram enligt tidtabell och 78 procent inom fem minuter efter tidtabell. Högst andel tåg som kom i tid hade Jönköping som slutmål.

Trafikverkets mål är att 95 procent av tågen ska komma enligt tidtabell år 2020.

I Sverige definieras de tåg som kommer till stationen inom fem minuter efter tidtabell som punktliga medan Danmark har en strängare marginal och räknar tåg som är tre minuter sena som försenade.

I sommar ska Trafikverket bland annat förbättra norra stambanan och sträckan mellan Boden och Bastuträsk.

Källa: Trafikverket, Trafikanalys.

Flest sena tåg i Norrbotten

77 procent av fjärrtågen i Sverige kom fram i tid eller högst fem minuter försenade under 2015.

Pendeltåg och tåg på korta sträckor är mer punktliga. Av dem kommer 94 procent fram inom fem minuter efter tidtabell.

I Norrbottens län kommer endast 65 procent av tågen fram enligt tidtabell och 78 procent inom fem minuter efter tidtabell.

Av fjärrtågen i Sverige kom bara 77 procent fram enligt tidtabell eller högst fem minuter efter, enligt ny statistik från myndigheten Trafikanalys. Mest drabbades tågresenärer mot Norrbotten dit endast 65 procent av tågen kom fram enligt exakt tidtabell. Resande mot Norrbotten som slutmål var i snitt 24 minuter försenade i fjol.

– Det kan delvis bero på att tåg med Norrbotten som slutstation kör långa sträckor, säger Fredrik Lindberg, statistiker på Trafikanalys.

Spårproblem grundorsak

Tommy Jonsson, biträdande planeringsdirektör vid Trafikverket, ser allvarligt på statistiken, även om den inte visar någon försämring jämfört med de senaste tio åren.

– Vi är inte nöjda alls, säger Tommy Jonsson till TT.

Främsta skälet till tågförseningarna är problem med infrastrukturen, som att spåret är slitet, berättar han. Detta trots att regeringen förra året satsade 620 miljoner kronor på järnvägsunderhåll.

Trafikverket ger extra anslag på 1,24 miljarder årligen fram till och med 2018. Men för att komma ikapp i underhåll och återställa järnvägsbanan krävs mer än så, enligt Tommy Jonsson. Närmare bestämt ett anslag på ytterligare sex till sju miljarder kronor årligen till järnvägen under 2018-2029. Något som Trafikverket påpekade i det inriktningsunderlag som regeringen gav verket i uppdrag att leverera i slutet av förra året.

"Svårt att leverera"

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) tvivlar på att så mycket pengar behövs.

– Det är svårt att leverera en ramökning i den storleken. Det kanske behövs om man har som mål att återställa järnvägen i tipp topp på ett fåtal år, säger Anna Johansson till TT.

TT: Vid det här laget är det väl brådskande att förbättra järnvägen?

– Jo, det stämmer. Vi gör redan satsningar som ännu inte har fått genomslag i statistiken. Frågan är hur mycket som kan göras på en gång. För att förbättra spåren krävs en avstängning av dem, säger Anna Johansson.

Om Trafikverket ska få de anslag de säger sig behöva vet hon ännu inte.

– Vi har inte tagit ställning till det. I propositionen om infrastruktur som lämnas till riksdagen i höst är vi närmare svaret på den frågan, säger Anna Johansson.