Fakta: Stora skillnader på länsnivå

Totalt registrerades 47 969 miljöbilar under perioden januari–oktober i år, upp från 44 975 miljöbilar under samma period 2014. Andelen av nyregistreringarna faller dock från 17,9 till 17,1 procent.

Isolerar man månaden oktober var nedgången från 19,3 till 16,4 procent miljöbilar.

Skillnader är stora på länsnivå, både i antal och i andel av den totala försäljningen, visar en kartläggning för perioden januari–september.

Stockholm stod för drygt 40 procent av landets totala antal miljöbilsregistreringar under årets första nio månader med drygt 17 400 registrerade miljöbilar. Det kan jämföras med Jämtlands 366 miljöbilsregistreringar under samma period.

Källa: Bil Sweden

13 av 21 län har en nedåtgående trend för andelen miljöbilar. Störst rörelse nedåt har Gotlands län, fjolårets vinnare i miljöbilsligan, vars miljöbilsandel har rasat från 25,2 till 15,2 procent.

I Västernorrlands län faller andelen från 13,2 till 10,3 procent hittills i år, vilket innebär att Norrbottens län petas från jumboplatsen.

Skillnaderna mellan länen handlar främst om var de stora upphandlingsbesluten fattas och var de stora företagen registrerar sina bilar, vilket oftast blir i Stockholm, enligt Bertil Moldén, vd på Bil Sweden.

Norska specialregler

Andelen nyregistrerade miljöbilar i Sverige har hittills i år fallit till 17 procent. Förra året var andelen nya miljöbilar 18 procent.

Länder som Norge och Nederländerna har lyckats betydligt bättre med miljöbilssatsningar med hjälp av rejäla skattelättnader.

– En elbil eller hybrid slipper 115 procent i bilskatt i Norge. Sedan skattar du inte för något förmånsvärde om du använder en miljöbil som tjänstebil, säger Moldén.

Det finns även andra norska specialregler som gynnar miljöbilsägare, som gratis parkering i storstäder, gratis el och tillstånd att köra i kollektivtrafikfilen, enligt Moldén, som säger att Sverige med norska regler kunde haft kanske tio gånger så många sålda enheter.

Holländarna har också gynnsamma skatteregler för tjänstebilar som är miljöklassade jämfört med Sverige.

Sverige "körde vilse"

Moldén är kritisk mot att Sverige valde att gå före resten av EU med en skärpt miljöbilsdefinition 2013, då gränsen för miljöbilar skärptes från 120 till 95 gram koldioxid per kilometer. Detta innebar att det blev svårare att hitta miljöbilar i utbudet, vilket han tror har fått många inköpschefer att fokusera på bränsleförbrukning i stället.

– Där körde vi helt plötsligt vilse, säger han.

Den snävare definitionen innebar att andelen miljöbilar bland nyregistrerade fordon rasade från cirka 45 till 11 procent mellan 2012 och 2013. För helåret 2014 var nivån uppe på 17,5 procent igen, men nu är den på väg nedåt.

För att få fart på miljöbilsförsäljningen i Sverige tror Moldén det krävs förmånligare skatteregler.