Vatikanen kryper till korset sedan påve Franciskus anklagat den republikanske presidentaspiranten Donald Trump för att hans åsikter om invandring inte är kristna. Trump har kallat påvens uttalande "skamligt".

– Det var inte på något sätt en personlig attack, inte heller en fingervisning om hur (väljarna ska) rösta, sade Vatikanens talesperson, pater Federico Lombardi, i en lokalradiointervju.

Lombardi sade också att påvens uttalande var ett förtydligande av hans redan starka åsikt att migranter ska erbjudas hjälp, inte stängas ute.