Ett växelfel orsakade förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken på onsdagsmorgonen. Fjärrtågen mellan Stockholm och Arlanda, Uppsala, Gävle, Sundsvall, Falun, Borlänge samt SL:s pendeltåg mellan Älvsjö och Uppsala drabbades.

Vid 11-tiden var felet avhjälpt och trafiken kunde återupptas.