– Jag vet inte varför de väljer att bli homosexuella, men jag tror att det har blivit en trend bland unga människor och sedan är det inte lätt att ta sig ur det.

Centerpartistiske kyrkopolitikern Bruno Edgarsson hävdar i tidningen Smålänningen att Svenska kyrkan inte borde delta i Pride-evenmang.

Fakta: Omdebatterat vigselbeslut

2009 ändrades svensk lag så att par av samma kön gavs samma möjlighet att gifta sig och ingå äktenskap som par av olika kön. Lagen överlät åt kyrkor och samfund att själva till ställning om de ville behålla vigselrätten.

Senare samma år beslutade kyrkomötet att Svenska kyrkan ska förrätta vigslar av både heterosexuella och homosexuella par. Beslutet föregicks av het debatt. 176 ledamöter röstade ja och 62 nej, medan elva avstod från att rösta.

Hälften av Svenska kyrkans 14 biskopar protesterade mot det sätt som beslutet förberetts på. De ansåg att det inte var tillräckligt förankrat och inte grundats på ett riktigt sätt i kyrkans tro och att det därför äventyrade kyrkans enhet.

– Det här är en av de allra känsligaste frågorna i vår kyrka just nu. Låt oss tala med varandra om den, säger han till TT.

Bruno Edgarsson (C), fullmäktigeordförande i Svenska kyrkans Växjöstift, säger i en intervju med tidningen Smålänningen att han inte anser att kyrkan ska delta i Pride-evenemang.

– Jag är definitivt motståndare till Pride. Jag tycker att det ska vara man och kvinna och jag kan inte förlika mig med hbtq.

Representerar kyrkan

Uttalandena är problematiska anser biskopen, eftersom Edgarsson representerar kyrkan.

– För mig är det viktigt att säga att det som regnbågsflaggan står för, mångfald och olikhet, stämmer väl överens med min kristna tro.

Samtidigt konstaterar han att Edgarsson inte är ensam om sina ståndpunkter.

– Jag stöter på diskussionen i form av mycket starkt medhåll och mycket starkt mothugg. Det visar hur polariserad frågan är och att möten behöver komma till stånd. Att inte kommunicera i det här vore det värsta av allt.

C tar avstånd

Centerpartiet tar starkt avstånd från kyrkopolitikerns uttalanden i intervjun. De är inte förenliga med Centerpartiets grundläggande värderingar, anser partiets distriktsordförande i Kronobergs län, Per Schöldberg.

– Det finns en bred enighet i partiet i de här frågorna. Däremot har folk privata uppfattningar, men ska man vara företrädare för Centerpartiet så är det en uppsättning grundläggande förutsättningar som gäller, säger han till TT.

Han överlåter åt partiets Ljungbykrets och kyrkopolitiska grupp i stiftet att ta upp uttalandena till diskussion.

"Homosexualitet glorifieras"

I intervjun hävdar Bruno Edgarsson att kyrkan förlorat många medlemmar på sitt stöd för Pride och på att homosexuella får gifta sig i kyrkan. Han betonar att han inte har något emot homosexuella, men tycker att homosexualitet glorifieras.

– Jag vet inte varför de väljer att bli homosexuella, men jag tror att det har blivit en trend bland unga människor och sedan är det inte lätt att ta sig ur det.

TT har utan framgång försökt nå Bruno Edgarsson.