De sex vetenskapsmän som fälldes för dråp i samband med en jordbävning i Italien 2009 frias nu helt i högre instans. Därmed sätts punkt för ett mycket omtalat rättsfall där forskarna stod anklagade för att ha felbedömt risken för jordskalvet, skriver Science Now.

Det var i april 2009 som L'Aquila i centrala Italien drabbades av ett jordskalv som krävde 309 människors liv. I dess kölvatten anklagades och dömdes sex vetenskapsmän och en tjänsteman till sex års fängelse för dråp. Bland de dömda fanns tre seismologer, en vulkanolog, två seismologtekniker samt den lokale chefen för civilförsvaret.

Domen väckte stor uppmärksamhet, inte minst inom vetenskapssamhället där många frågade sig vilket ansvar forskare har för naturliga processer som kan vara mycket svåra att förutse.

De sex vetenskapsmännen frias nu helt av Italiens högsta rättsliga instans. Den sjunde av dem, tjänstemannen Bernardo De Bernardinis, får straffet sänkt till två års fängelse.