Människan har förmågan att känna empati även med robotar som verkar ha ont. Det här visar japansk forskning där man undersökte 15 personers hjärnaktivitet med EEG samtidigt som man visade bilder i syfte att väcka empati.

Bilderna visade människors och robotars händer i både icke smärtsamma och smärtsamma situationer – till exempel ett finger som skars av en kniv.

Det visade sig att hjärnan aktiverades av empatikänslor på liknande sätt oavsett om det var en människa eller en robot man såg ha ont. Däremot verkar själva processen som leder fram till empatikänslan gå lite olika till, vilket kan bero på att vi inte kan se saker ur robotens perspektiv. Det kan i sin tur förklaras med att "deras kroppar och sinnen (om de finns), skiljer sig från våra", skriver forskarna.

Resultaten publiceras i tidskriften Scientific Reports.