Handeln från mobiler ökar så snabbt att procenttalen är närmast meningslösa. Omsättningen beräknas landa på hela 4,3 miljarder kronor i år i Sverige. Och eftersom den handeln var nästan obefintlig för bara något år sedan kan även de som är svaga i matematik inse att den procentuela tillväxten är hisnande.

Redan nu sker omkring 6 procent av den totala näthandeln via mobila enheter. Många av köpen är på ganska små summor men årsomsättningen per individ som börjat näthandla från mobiler landar ändå på 4 400 kronor, enligt den enkät som Dibs genomfört med 1 000 intervjuer.

Företaget Dips arbetar med betaltjänster för handel via internet.

– Det är än så länge ett typiskt storstadsfenomen, nästan 30 procent av stockholmarna har handlat med mobil men bara nio procent av dem som själva definierar sig som boende i landsorten, säger Dibs vd Eric Wallin.

Musik, spel och resetjänster, alltså buss- och tågbiljetter är de vanligaste köpen. Men hemelektronik växer också, inte minst kringutrustning för mobilen eller plattan, som mobilskal eller hörlurar.