Samtidigt som Vietnam påbörjat planerna på ett jätteprojekt med ett nätverk av vallar som ska stå emot stigande havsnivåer, har drabbade bönder tagit saken i egna händer.

I Röda flodens delta i norra delarna av landet har nästan tre fjärdelar av hushållen gett upp risodlandet, i takt med att saltvatten flyter in i deltats jordbruksområde, skriver Wall Street Journal.

I stället har de börjat fiska, och det kan finnas annat än ris som kan odlas i området, som kan vara bättre än att försöka bekämpa klimatförändringarna med vallar, tror Le Anh Tuan vid Can Tho-universitetet.

– Böndernas konkurrensfördelar förändras. Deltat kanske inte alltid kommer att vara det bästa stället att odla ris på, men människor kan odla räkor i stället, säger Le Ahn Tuan till tidningen.