Nato och Ryssland befinner sig i en ond cirkel av misstro och det är inte bra om den misstron fortsätter att växa, anser Niinistö.

– I de baltiska länderna är man rädda för Ryssland, i Ryssland känner man att Nato är ett hot. Samtidigt försäkrar både Ryssland och Nato själva att de inte hotar någon, säger han i en intervju med den finska nyhetsbyrån FNB.

Ryska militära flygningar i Östersjöregionen utan påslagna sändare har orsakat flera incidenter de senaste åren. För att förbättra tilliten och öka säkerheten har Niinistö föreslagit att transpondrar ska användas. Putin har ställt sig positiv till förslaget som också togs upp på Natos möte med Ryssland under onsdagen.

– Jag tycker att det är en bra sak att det finns något på agendan som man försöker enas om.

Avgörande för relationen mellan Nato och Ryssland är ändå hur fredsavtalet i Ukraina verkställs.

– Om man talar mer omfattande om att lugna ned situationen så är det Minsk-avtalet som kommer att vara mätaren för det under de kommande månaderna, säger Niinistö.