Fakta: MSB följde utvecklingen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) följde händelseutvecklingen, men vidtog inga särskilda åtgärder och kommer inte utreda händelsen.

Polismyndigheten har dock begärt in mer information om incidenten och bakgrunden av teleoperatören Telia, som ansvarar för den kabel som grävdes sönder varpå avbrottet orsakades.

Post- och telestyrelsen (PTS), som är den myndighet som ser till att teleoperatörer efterlever krav på driftsäkerhet, har inte fått in någon incidentrapport om händelsen då det är oklart om det rör sig om en tillräckligt omfattande störning.

Källa: MSB, PTS

Under avbrottet fick polisanmälningar i Värmland tas upp för hand eller i andra reservsystem, och kommunikationen begränsades till larm och ledningscentralens utbyte med andra enheter.

– Det där var inte alls bra, säger Stefan Wickberg, presskommunikatör på Värmlandspolisen.

Han vill se en omfattande analys av systemets sårbarhet och pekar på att det långa avbrottet fick en del kollegor att sköta sina jobb med privata mobiltelefoner då polisens IP-telefoni slogs ut. Vissa enheter tvingades lägga ned ordinarie verksamhet.

Systemet var igång igen först vid klockan två under natten till onsdagen. Polismyndigheten har begärt mer information om händelsen från Telia.

– Beroende på vilken information de lämnar till oss får vi fundera vidare på om det behöver göras något eller om det helt enkelt inte hade gått att undvika. Vi ska utreda frågan vidare, säger Mats Nylén.

Enligt Inger Gunterberg, pressansvarig på Telia, ska företaget i ett första skede undersöka vad som har orsakat avbrottet.

– Vi har ännu ingen information om vad som egentligen har hänt. Innan vi fått de svaren kan vi inte dra några slutsatser alls.

Samma kommunikationssystem har på bara några år varit utslaget flera gånger tidigare, fast då har det rört sig om betydligt kortare avbrott, enligt Torbjörn Ahlstedt, säkerhetshandläggare hos Polisen i Bergslagen.