– Ibland har jurister en sagolik förmåga att trassla till saker och ting.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) om att JO har beslutat att polisen inte får tvångsutvisa personer och familjer som inte redan sitter inlåsta på förvar i väntan på utvisning.

Fakta: Migration första halvåret

Under första halvåret i år sökte 15 488 personer asyl i Sverige, jämfört med 29 325 första halvåret 2015.

I år har cirka 1 400 ensamkommande barn sökt asyl, jämfört med cirka 5 000 samma period 2015.

I år har hittills drygt 9 500 asylsökande som fått avslag återvänt självmant och drygt 1 000 har utvisats med tvång av polisen.

I januari var över 180 000 personer inskrivna hos Migrationsverket, i juni hade de minskat till 158 000.

I Sverige och Norge har antalet asylsökande minskat med 40 respektive 60 procent i år, jämfört med perioden januari till maj 2015.

I flera andra länder, särskilt Tyskland, har istället antalet asylsökande ökat kraftigt. I Tyskland med 104 procent fram till och med maj i år jämfört med samma period förra året. I absoluta tal upp från 145 000 förra året till 300 000 i år.

Källor: Regeringskansliet och Migrationsverket

– Ibland har jurister en sagolik förmåga att trassla till saker och ting. I sak finns det nog inte många som invänder mot att vi måste ha de här tvångsmöjligheterna, men nu säger JO att det inte finns något uttryckligt lagstöd för det. Det får effekter på hur polisen vågar genomföra det, säger Morgan Johansson.

Han säger att JO-beslutet kommer, som han uttrycker det, mitt uppe i "en av de mest utmanande situationerna" Sverige har haft, där "väldigt många människor behöver åka hem".

Centerns rättspolitiska talesperson, Johan Hedin, reagerar starkt på Johanssons uttalande och menar att migrationsministern raljerar över justitieombudsmannens beslut.

"JO är en central funktion i den svenska demokratin. De har till uppgift att säkra individens rätt gentemot staten och att myndigheter agerar i enlighet med gällande lag", säger Hedin i pressmeddelande.

"Tvång behövs"

I år har hittills 9 500 asylsökande som inte får asyl återvänt hem självmant, lika många som under hela 2015. Drygt 1 000 personer har utvisats med hjälp av polisen i år, under hela 2015 var det cirka 2 500.

Polisen i Västra Götaland uppgav nyligen att det i vissa fall blir omöjligt att utvisa och avvisa om tvång inte får användas. Tvång är, anser JO, bara tillåtet när det gäller personer som redan har låsts in på förvar.

Ett av de fall JO granskat gällde en kvinna och hennes två barn som inte ville lämna Sverige – och som polisen hade hämtat och kört till flygplatsen.

Morgan Johansson säger att han bett tjänstemännen på departementet att snabbt se över lagen och föreslå ändringar som ger polisen stöd för tvång.

– Vi kan inte ha en ordning där man inte kan ha tvångsavvisningar av, som i det här fallet, barnfamiljer, säger Johansson.

"Vi har kontroll igen"

Migrationsministern anser annars att mycket går åt rätt håll. Antalet asylsökande har minskat kraftigt första halvåret i år till cirka 16 000, jämfört med omkring 30 000 samma period 2015. Sverige och Norge går, till skillnad mot en rad andra stora asylländer i Europa, mot strömmen genom att antalet asylsökande går ner.

– Höstens beslut var nödvändiga, nu har vi kontroll igen, säger Morgan Johansson.

På frågor om gräns- och id-kontroller och den strikta asyllagen, som införs den 20 juli, verkligen är tillfälliga, säger han att det inte får bli som i höstas igen, då ministrar pratade om kollaps för mottagningen.

– Vi kommer inte att göra något som gör att vi riskerar att hamna i samma situation som i höstas igen. Vi måste nu kunna koncentrera oss på att ta om hand de 163 000 som kom förra året.