– Vi har ännu inte sett någonting på sjön i Öresund som tyder på att de har börjat.

Kustbevakningens kommunikatör Mattias Lindholm om det danska nätverket Medmenneskesmuglere, som säger sig vara redo att smuggla papperslösa flyktingar över Öresund till Sverige.

Fakta: Dubbla kontroller

Id-kontrollerna sker framför allt vid spår ett på Kastrups flygplats där tågen till Sverige går. Sammanlagt finns fem upp- och nedgångar där väktare kontrollerar resenärernas identitet. Som giltig identitetshandling räknas pass, körkort samt nationellt id-kort. Varje kontroll tar normalt, utan kö, 15–20 sekunder.

De tåg till Sverige som går från Köpenhamn stannar vid spår två vid Kastrups flygplats där alla passagerare måste byta till spår ett.

Utöver detta sker id-kontroller även på samtliga bussar och färjor som går mellan Danmark och Sverige. Om ett giltigt id inte finns, får personen ifråga inte kliva på bussen eller färjan.

För biltrafikanter sker ingen id-kontroll på den danska sidan. I stället sker en gränskontroll vid Lernacken vid Malmö. Även tågresenärerna kontrolleras av polis på den svenska sidan, vid Hyllie station i Malmö. Vissa måste alltså identifiera sig två gånger innan de får komma in i Sverige.

Fakta: Id-kontroller från Danmark

Lagen som kontrollerna grundas på började gälla den 21 december, men började tillämpas först den 4 januari.

Företag som kör bussar, tåg eller färjor från Danmark till Sverige måste kontrollera att passagerarna har giltigt id med foto.

Den som saknar giltigt id får inte åka med. Reglerna gäller även bilresenärer.

Undantag görs för barn som reser tillsammans med föräldrar.

Ensamkommande barn måste ha giltigt id.

Transportörerna kan få böta 50 000 kronor om de inte har gjort de kontroller som krävs och låter personer utan giltigt id åka med.

Polisen ska kontrollera att transportörerna gör det de ska.

I november infördes tillfälliga ID-kontroller på färjor från Tyskland och Danmark till Sverige. Då utfördes enbart stickprovskontoroller.

Källa: Näringsdepartementet

Fakta: Asylsökare senaste tiden

Dagen när id-kontroller infördes på Köpenhamns flygplats Kastrup – som stoppar flyktingar utan giltiga id-handlingar att söka asyl i Sverige – blev antalet asylsökande 331 personer i Sverige.

Knappt 2 000 personer har sökt asyl i Sverige de senaste sju dagarna. Antalet asylsökande har minskat den senaste tiden. Under vecka 48 i fjol sökte till exempel 6 129 personer om asyl och under vecka 50 var antalet 3 316. Under decemberveckorna 2014 sökte i genomsnitt 1 500 om asyl varje vecka.

Källa: Migrationsverket

Från småbåtshamnar i Köpenhamnsområdet ska nätverket starta resan mot Sverige. Privatpersoner behöver ställa upp genom att låna ut sina båtar. Poängen är att kringgå id-kravet för resande mot Sverige vid Köpenhamns flygplats Kastrup – som stoppar papperslösa flyktingar med Sverige som slutdestination.

– Vi försöker hitta andra vägar för att föra flyktingarna till trygghet, nu när politikerna inte tar sitt ansvar, säger Annika Holm Nielsen, som kandiderade till vänstergröna Enhedslisten vid senaste folketingsvalet, till danska TV2 Lorry.

Inget till sjöss

Förutom att smugglingen är olaglig varnar Kustbevakningen för riskerna ur ett sjösäkerhetsperspektiv.

– Ytterst få flyktingar är simkunniga och få har sjövana. Det ställer krav på den som vill föra dessa personer över havet den här årstiden. Jag tror inte att syftet är att riskera någons liv, men det kan bli konsekvensen, säger Mattias Lindholm, kommunikatör hos Kustbevakningen, till TT.

Några följder till sjöss med anledning av den tillfälliga gränskontrollen eller de nya id-kraven kan inte Kustbevakningen rapportera om i nuläget. Men uttalandena från nätverket Medmenneskesmuglere är kända.

– Men vi har ännu inte sett någonting på sjön i Öresund som tyder på att de har börjat, säger Lindholm.

Gränspolisen i region syd följer allt noggrannare händelseförloppet och skannar till exempel av vad som yppas på sociala medier.

Fritidsbåtar sticker ut

Så här i vintertid kan det vara svårare för människosmugglare till havs att inte bli upptäckta.

– Fritidsbåtar sticker ju ut mer så här års än under sommartid, säger Lindholm.

Trots att människosmugglare riskerar fängelse är Annika Holm Nielsen beredd att bryta lagen.

– Vi offrar väldigt lite genom att ta den risken, i jämförelse med det alla dessa människor hade riskerat genom att stanna eller de risker de tagit på vägen hit, säger hon till tv-kanalen.

331 asylsökare

Måndagen när id-krav infördes blev antalet asylsökande 331 personer i Sverige, enligt Migrationsverket. Knappt 2 000 personer har sökt asyl i Sverige de senaste sju dagarna. Hur id-kravet påverkar antalet asylsökande är ännu för tidigt att säga, enligt Migrationsverkets presstjänst.

Enligt vad TT erfar kommer regeringen på torsdag, den 7 januari, att förlänga de tillfälliga gränskontrollerna i Sverige med 30 dagar.

Om gränskontrollerna införts under sommaren hade båtar med flyktingar kanske redan varit i Sverige, resonerar Mattias Lindholm:

– Det är ju väldigt hypotetiskt. Men vi är väldigt glada att det inte kommer båtar så här års. Om du ramlar i vattnet och inte blir upplockad väldigt snabbt så är risken stor att du blir så kraftigt nedkyld att du dör.