Fristående grundskolor skulle snabbare kunna hjälpa till att ta emot nyanlända elever genom att regeringen tillåter en försöksverksamhet. Det förelår Friskolornas riksförbund, rapporterar Sveriges radio Ekot.

I dag är det kö till de flesta friskolorna och enligt nuvarande lag får inte skolorna då göra undantag från kösystemet för att ta emot nyanlända elever. Att ändra lagen skulle enligt riksförbundet ta för lång tid.

– En förordning om försöksverksamhet däremot skulle regeringen kunna besluta om mycket snabbare och därmed skulle vi snabbt kunna hjälpa till på det här området, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Att friskolor ska ha samma möjligheter att ta emot asylsökande och nyanlända elever som kommunala skolor har var en av punkterna i migrationsöverenskommelsen som förra veckan slöts mellan regeringen och allianspartierna.