Den skånske politikern frågade i mejl respektive telefon två kommunanställda om de blivit intervjuade av SVT. Nu döms han till böter för grundlagsbrott.

Helsingborgs tingsrätt poängterar i sin dom att efterforskande av källa är förbjuden även om en källa senare väljer att framträda öppet med namn och bild i medierna. En annan knäckfråga i rättegången har varit om mannen som oppositionspolitiker kan betraktas som företrädare eller representant för kommunen där han är verksam. Domstolens svar är att han kan det. Straffet blir 75 dagsböter à 300 kronor. Dessutom ska han betala 7 000 kronor var till de kommunanställda i kränkningsersättning, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

Tv-inslaget handlade om ett arbetsmiljöärende. Den nu dömde politikern anklagades för att ha trakasserat anställda i kommunen så mycket att det lett till arbetsmiljöproblem.