FAKTA: Utreda effekten av lagen

Regelverket för arbetskraftinvandring utreds. I det tillägg till utredningen som socialförsäkringsutskottet nu föreslår står bland annat: "Den särskilda utredaren bör undersöka om regelverket för arbetskraftsinvandring, särskilt de ändringar som trädde i kraft den 1 augusti 2014, har fått avsedd effekt och i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare nekas arbetstillstånd eller förlängning av arbets- och uppehållstillstånd på grund av mindre misstag från seriösa arbetsgivare. Utredaren bör föreslå lämpliga åtgärder samt bedöma om lagstiftningen behöver ändras och i sådant fall lägga fram förslag till lagändringar senast under våren 2017."

Den 27-årige pakistaniern Tayyab Sahabab har studerat och arbetat i Sverige sedan 2013. När han nyligen fick anställning som programmerare i Stockholm hörde han av sig till Migrationsverket för att förnya sitt arbetstillstånd.

Myndigheten sade tvärt nej med hänvisning till att Shababs tidigare arbetsgivare hade gett honom en för låg pensionsersättning.

Politkerna vaknar

Tayyab Shababs ärende är bara ett av flera som uppmärksammats den senare tiden. Namnkunniga svenska entreprenörer, med Spotifys Daniel Ek i spetsen, har reagerat kraftigt mot de kantiga svenska reglerna för arbetskraftinvandring. Nu verkar politikerna beredda att hoppa på tåget.

På torsdagen fattade riksdagens socialförsäkringsutskott beslut om att ge regeringen i uppdrag att låta utreda hur lagen om arbetskraftinvandring kan göras bättre.

– Det är ett enigt utskottsbeslut. Vi vill att regeringen belyser det här problemet, säger Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i utskottet.

"Inte rimligt"

Tayyab Shababs och andras situation är resultatet av att Migrationsverket numer följer en praxis som lutar sig mot ett beslut i Migrationsöverdomstolen. Det räcker inte att vilja göra rätt för sig, en försenad eller felaktig inbetalning av till exempel pensionsersättning leder till att arbetstillstånd inte förnyas.

– Det är inte rimligt. Det måste göras någon slags helhetsbedömning av de här fallen. Om du vill ändra praxis som behöver du en an lagändring där det i förarbetet till lagen framgår hur Migrationsverkat ska tolka reglerna, säger Fredrik Malm (L), ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Utskottets beslut innebär att en redan pågående utredning om regler för arbetskraftinvandring får ett tillägg. Slutsaterna i den befintliga utredningen presenteras i december, men utredaren får till våren 2017 på sig för att hinna med tillägget.