Fakta: Sex anmälningar

Konsumentverket har fått in sex anmälningar mot företaget Kenba Travel och har därefter granskat bolaget. Kritiken från Konsumentverket gäller:

att företaget bjuder in till en marknadsundersökning, när det enligt verket främst handlar om säljmöten.

Att företaget i inbjudan lockar med en gratis resa, trots att resan inte är helt gratis.

Att summan 590 kronor av företaget kallas flygplatsavgift.

att de erbjudanden som presenteras på mötena har så kort giltighetstid.

Att deltagare som vill köpa resor uppmanas skriva under på att de accepterar villkoren, utan att villkoren delats ut i förväg.

Källa: Konsumentverket

Det konstaterar Konsumentverket efter att ha haft personal på plats vid två olika möten. De inbjudna är 60 plus och lockas med att de ska få en "gratis eller väldigt billig" resa om de deltar. Men först får de ta del av en rad reseerbjudanden och rabattalternativ som bara gäller om de slår till på studs.

– Konsumenterna, en äldre grupp, måste där bestämma sig väldigt snabbt och binda sig till avtal vars villkor de inte tagit del av, säger Angelica Lillback, handläggare på Konsumentverket.

Någon gratisresa går inte att få – minimipriset för "bjudresan" till Sydeuropa under lågsäsong är 590 kronor. Det är vilseledande marknadsföring, anser Konsumentverket. För mer attraktiva tider på året blir summan högre.

Företaget bedriver verksamhet i Norge och Danmark och har på senare tid arrangerat ett stort antal träffar till specialinbjudna äldre personer även i Sverige.

Konsumentverket för en dialog med företaget och kräver att marknadsföringen omformuleras.

TT har sökt företagsledningen för en kommentar.