Fakta: Parkvakter i Afrika

Världsnaturfonden (WWF) har intervjuat 570 parkvakter och viltövervakare i tolv länder: Kamerun, Centralafrikanska republiken, Kongo-Brazzaville, Gabon, Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia, Moçambique, Zimbabwe, Sydafrika och Madagaskar.

En majoritet, 59 procent, anser att de saknar den nödvändiga utrustningen – fordon, vapen, kläder, kommunikationsutrustning – för att kunna utföra sitt jobb. En stor andel, cirka 70 procent, har varit i livshotande situationer när de konfronterat tjuvskyttar.

Källa: WWF.

Det framgår av en studie av Världsnaturfonden (WWF), där nästan 600 parkvakter i tolv länder utfrågats om sina levnadsförhållanden.

Resultatet är slående. Cirka 70 procent av vakterna uppger att de befunnit sig i livshotande situationer när de konfronterat tjuvjägare eller fientliga lokalinvånare. Bara 40 procent anser att de har den nödvändiga utrustningen för att bekämpa tjuvskyttet.

En stor andel säger också att de sällan får någon uppskattning från högre instanser för det jobb de utför.

Det har i sin tur lett till att tjuvjägarna har fått övertaget i vissa skyddade områden. Resultatet har blivit en massaker. I fjol dödades cirka 30 000 elefanter och 1 300 noshörningar på den afrikanska kontinenten.

Läget är värre i vissa länder än i andra, men generellt är problemen likartade över hela Afrika. WWF påpekar att parkvakterna utgör själva frontlinjen mot tjuvskyttarna. Det är på dem det hänger om stortviltfaunan ska överleva. De bör därför prioriteras högre än i dag.